دانلود رایگان


مقاله ترجمه شده تأثیر ریسک ضعف خرده فروشی در هماهنگی زنجیره تأمین (به همراه مقاله اصلی) - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود مقاله ترجمه شده با موضوع تأثیر ریسک ضعف خرده فروشی در هماهنگی زنجیره تأمین, در قالب word و در 16 صفحه, قابل ویرایش, شامل مقدمه, نوآوری مقال

دانلود رایگان مقاله ترجمه شده تجزیه و تحلیل میانگین ریسک تکنولوژی شناسایی فرکانس رادیویی در زنجیره تأمین با جابجایی موجودی د انلود مقاله ترجمه شده با موضوع تجزیه و تحلیل میانگین ریسک تکنولوژی شناسایی فرکانس رادیویی در زنجیره تأمین با جابجایی موجودی: تسهیم ریسک و هماهنگی (به همراه مقاله اصلی) ، در قالب word و در 24 صفحه، قابل ویرایش، شامل : مقد ...
توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان
مقاله ترجمه شده استراتژی قیمت گذاری و هماهنگی در زنجیره تأمین دو سطحی همراه با ریسک معکوس خرده فروشی د انلود مقاله ترجمه شده با موضوع استراتژی قیمت گذاری و هماهنگی در زنجیره تأمین دو سطحی همراه با ریسک معکوس خرده فروشی (به همراه مقاله اصلی) ، در قالب word و در 22 صفحه، قابل ویرایش، شامل : مقدمه نوآوری مقاله مفروضات مدل سازی جواب تعادلی تحت معیار ارزش ریسک جواب تعادلی تحت معیار ارزش ریسک مشروط آنالیز نتایج هماهنگی در زنجیره تامین دو کاناله مدل متمرکز قرارداد تسهیم ریس ...
توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان
مقاله ترجمه شده هماهنگی زنجیره تأمین با تقاضای احتمالی با به کارگیری مکانیزم کاهش زمان تحویل د انلود مقاله ترجمه شده با موضوع هماهنگی زنجیره تأمین با تقاضای احتمالی با به کارگیری مکانیزم کاهش زمان تحویل (به همراه مقاله اصلی) ، در قالب word و در 18 صفحه، قابل ویرایش، شامل : مقدمه نوآوری مقاله تعریف مسئله مفروضات مدل ریاضی حالت غیر متمرکز حالت متمرکز حالت هماهنگ مثال عددی آنالیز حساسیت نتیجه گیری مقدمه این مقاله: چندین نوع کانال حمل و نقل جهت حمل محصو ...
توضیحات بیشتر - دانلود 22,000 تومان
مقاله ترجمه شده هماهنگی در زنجیره تأمین با به کارگیری قرارداد تأخیر در پرداخت دو سطحی: مطالعه درباره تقاضای وابسته به مدت تأخیر د انلود مقاله ترجمه شده با موضوع هماهنگی در زنجیره تأمین با به کارگیری قرارداد تأخیر در پرداخت دو سطحی: مطالعه درباره تقاضای وابسته به مدت تأخیر (به همراه مقاله اصلی) ، در قالب word و در 24 صفحه، قابل ویرایش، شامل : مقدمه مفروضات نوآوری مقاله مدل ریاضی تعریف مسئله حالت غیر متمرکز حالت متمرکز حالت هماهنگ مثال عددی آنالیز حساسیت نتیجه گیری مقدمه این مقاله: یک ...
توضیحات بیشتر - دانلود 24,000 تومان
مقاله ترجمه شده هماهنگی نقطه سفارش مجدد تأمین کننده: یک مکانیزم هماهنگی برای زنجیره تأمین با زمان تحویل طولانی تأمین کننده د انلود مقاله ترجمه شده هماهنگی نقطه سفارش مجدد تأمین کننده: یک مکانیزم هماهنگی برای زنجیره تأمین با زمان تحویل طولانی تأمین کننده (به همراه مقاله اصلی) ، در قالب word و در 24 صفحه، قابل ویرایش، شامل : مقدمه تعریف مسئله مفروضات نوآوری مقاله مدل سازی حالت غیر متمرکز تابع هزینه تامین کننده تابع هزینه خرده فروش حالت متمرکز حالت هماهنگ مثال عددی آنالیز حساسیت نتیجه گیری ...
توضیحات بیشتر - دانلود 25,000 تومان
مقاله ترجمه شده هماهنگی زنجیره تأمین با نرخ تقاضای وابسته به موجودی و قرارداد تأخیر در پرداخت (به همراه مقاله اصلی) د انلود مقاله ترجمه شده هماهنگی زنجیره تأمین با نرخ تقاضای وابسته به موجودی و قرارداد تأخیر در پرداخت (به همراه مقاله اصلی) ، در قالب word و در 14 صفحه، قابل ویرایش، شامل : مقدمه مفروضات زنجیره تامین غیرهماهنگ زنجیره تامین هماهنگ قرارداد تاخیر در پرداخت زنجیره تامین متمرکز سیاست تخفیف مقایسه سیاست های تخفیف و تاخیر در پرداخت مثال عددی نتیجه گیری مقدمه ا ...
توضیحات بیشتر - دانلود 18,000 تومان
مقاله ترجمه شده مکانیزم هماهنگ سازی یک زنجیره تأمین دو سطحی با درنظرگرفتن تقاضای حساس به قیمت و تخفیف (به همراه مقاله اصلی) د انلود مقاله ترجمه شده مکانیزم هماهنگ سازی یک زنجیره تأمین دو سطحی با درنظرگرفتن تقاضای حساس به قیمت و تخفیف (به همراه مقاله اصلی) ، در قالب word و در 20 صفحه، قابل ویرایش، شامل : مقدمه مفروضات مدل سازی حالت متمرکز مدل حمل و نقل مثال عددی آنالیز حساسیت نتیجه گیری مقدمه این مقاله: زنجیره تامین عبارت است از مجموعه ای از شرکت ها که فرآیند تبدیل مواد خام به محصولا ...
توضیحات بیشتر - دانلود 24,000 تومان
مقاله ترجمه شده کنترل تغییرات زمان تحویل با استفاده از تجهیزات حمل و نقل معتبر: یک طرح انگیزشی برای هماهنگی زنجیره تأمین د انلود مقاله ترجمه شده کنترل تغییرات زمان تحویل با استفاده از تجهیزات حمل و نقل معتبر: یک طرح انگیزشی برای هماهنگی زنجیره تأمین (به همراه مقاله اصلی) ، در قالب word و در 21 صفحه، قابل ویرایش، شامل : مقدمه نوآوری مقاله مفروضات مدل سازی تصمیم گیری در حالت غیرمتمرکز تصمیم گیری در حالت متمرکز حالت هماهنگ شرایط خرده فروش برای مشارکت مثال عددی آنالیز حساسیت مدل در حالت عدم ...
توضیحات بیشتر - دانلود 24,500 تومان
دسته بندی محصولات محبوبترین محصولات آمار بازدید آخرین محصولات فروشگاه
بک دراپ تولد تم گربه - کد 107

بک دراپ تولد تم گربه - کد 107دانلود مقاله اثر فتوالکتریک از دیدگاه از دیدگاه الکترومغناطیس کلاسیک