دانلود رایگان


بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی و وضعیت یادگیری سازمانی کارکنان - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی شامل 33 سئوال و برای بررسی وضعیت یادگیری سازمانی کارکنان از پرسشنامه استاندارد سنگه که شامل 35 سئوال است ا

دانلود رایگان بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی و وضعیت یادگیری سازمانی کارکنان ابزار پژوهش حاضر شامل دو بخش ذیل است:
الف) بخش اول: برای بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی از پرسشنامه ای محقق ساخته که شامل 33 سئوالی است استفاده شده و سوالات (1 تا 7) بُعد رهبری مناسب، سوالات (8 تا 14) بُعد فضای تعمیقی، سوالات (15 تا 18) بُعد بومی سازی، سوالات (19 تا 24) بُعد تعادل بین کار و خانواده، سوالات (25 تا 29) بُعد مدیریت زمان و نهایتاً سوالات (30 تا 33) بُعد تجربه اندوزی را مورد سنجش قرار داده است.
ب) بخش دوم:: برای بررسی وضعیت یادگیری سازمانی کارکنان از پرسشنامه استاندارد سنگه (1990) که شامل 35 سئوالی است استفاده شده و سوالات (34 تا 40) بُعد مهارت های شخصی، سوالات (41 تا 47) بُعد الگوی ذهنی، سوالات (48 تا 54) بُعد چشم انداز مشترک، سوالات (55 تا 61) بُعد یادگیری تیمی و نهایتاً سوالات (62 تا 68) بُعد تفکر سیستمی را مورد سنجش قرار داده است.
در این پژوهش برای بررسی پایایی ابزار از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده و ابتدا پرسشنامه را روی 30 نفر از نمونه آماری اجرا کردیم، سپس از طریق نرم افزار SPSS آلفای کرونباخ برای بخش اول پرسشنامه (عوامل موثر بر یادگیری سازمانی ناجا) 900/0 و برای بخش دوم (وضعیت سازمان یادگیرنده سازمان ناجا) 804/0 به دست آمد که پایایی های قابل قبولی هستند.
نوع فایل:
قابل ویرایش
فرمت فایل:
doc
تعداد صفحات :
5 صفحه


پژوهش


بررسی عوامل موثر


یادگیری سازمانی


وضعیت یادگیری سازمانی


کارکنان


رهبری مناسب


فضای تعمیقی


بومی سازی


تعادل بین کار و خانواده


مدیریت زمان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی ارتباط یادگیری سازمانی و نوآوری از دیدگاه سیستم دینامیکی ...

هدف تحقیق حاضر، بررسی ارتباط پویا و سیستمی بین یادگیری سازمانی، نوآوری و
... دو عامل رهبری تحولگرا و مدیریت دانش، به عنوان عوامل مؤثر بر یادگیری سازمانی و
نوآوری ... دانش را در کارکنان فراهم میکنند و به این ترتیب، یادگیری سازمانی را در
سراسر سازمان ..... 1) پاداش برای نوآوری را نصف وضعیت موجود در نظر میگیریم (نمودار
6).

ارائه مدل عوامل کلیدي موفقیت مدیریت دانش به منظور افزایش خلاقیت و ...

با توجه به موضوع تحقیق، بررسی تاثیر تمامی عوامل کلیدي موفقیت مدیریت دانش ...
واژه هاي کلیدي : مدیریت دانش، خلاقیت سازمانی، یادگیري سازمانی، عوامل کلیدي
موفقیت ... و اگر به طور موثري مهار شود، میتواند خلاقیت و وضعیت رقابتی سازمان را
حفظ نماید. ... خلاقیت کارکنان سازمان به این صورت به بقاي سازمان کمک میکند که
وقتی ...

" شناسايي عوامل موثر بر بکارگيري تجارت الکترونيکي: مطالعه بين ...

هدف بررسی تاثیر سبک رهبری تحول آفرین و یادگیری سازمانی بر کاهش سکوت
سازمانی ..... جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شاغل در شعب بانک سپه در استان
تهران است .... سکوت سازمانی. ،. پایین. تر بودن. مقدار میانگین پاسخ ها از مقدار. 1.
وضعیت.

نتایج جستجو برای “یادگیری سازمانی” – پایان نامه ها

پایان نامه بررسی وضعیت یادگیری سازمانی و ارائه راههای بهبود آن در ... دانلود پایان
نامه ارشد: بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا (مورد مطالعه: ...

بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا – shop

چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ...
تجاوزات به جان آزادي عرض و ناموس و مال از حقوق طبيعي هر انسان است و لذا وضع

بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی و وضعیت ... - مقاله سنتر

18 مارس 2019 ... بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی و وضعیت یادگیری سازمانی کارکنان. ابزار
پژوهش حاضر شامل دو بخش ذیل است: الف) بخش اول: برای بررسی ...

بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی و وضعیت ... - مقاله سنتر

18 مارس 2019 ... بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی و وضعیت یادگیری سازمانی کارکنان. ابزار
پژوهش حاضر شامل دو بخش ذیل است: الف) بخش اول: برای بررسی ...

بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در سازمان های پروژه محور

28 جولای 2015 ... دو ماهنامه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه. بررسی. عوامل ... جامعه آماری پژوهش
شامل تمامی مدیران و کارکنان شرکت مهندسی آبادگران است که با .... دانش و مدیریت دانش
به عنوان عامل موثر در عملکرد سازمانی تلقی می. شود. ... های یادگیری در سازمان ..... های
تشکیل دهنده آن در شرکت مورد بررسی در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

پرسشنامه عوامل موثر بر یادگیری سازمانی - دنلود مقاله و پروژه و پایان ...

ب) بخش دوم:: برای بررسی وضعیت یادگیری سازمانی کارکنان از پرسشنامه استاندارد
سنگه (۱۹۹۰) که شامل ۳۵ سئوالی است استفاده شده و سوالات (۳۴ تا ۴۰) بُعد مهارت های ...

عوامل مؤثر بر یادگیری سازمانی در دانشکده‌های کشاورزی

تحقیق حاضر با هدف بررسی یادگیری سازمانی و عوامل تأثیر گذار بر آن در ... در
انتهای مقاله، به منظور بهبود وضعیت موجود مؤلفه‌های زمینه‌ای و فرایندی و همچنین ایجاد ...

فایل word پرسشنامه عوامل موثر بر يادگيري سازماني | 930186

12 ژانويه 2019 ... الف) بخش اول: برای بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی از پرسشنامه ... ب) بخش
دوم:: برای بررسی وضعیت یادگیری سازمانی کارکنان از پرسشنامه ...

بررسی عوامل مؤثر بر آمادگی یادگیری الکترونیکی درکارکنان ملی ...

اين مطالعه با هدف بررسی عوامل مؤثر بر آمادگی يادگیری سازمانی در کارکنان شرکت
ملی صنايع .... بررسي عوامل مؤثر بر آمادگي يادگیری الکترونیکي درکارکنان
شرکت ...... توصیفی )گرايش مرکزی، پراکندگی و وضعیت توزيع( برای کل نمونه.
بررسی ...

بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر توانمند سازی کارکنان با رویکرد ...

۱- سنجش ابعاد یادگیری سازمانی ۲- سنجش توانمندی کارکنان ۳- سنجش تاثیر ابعاد
.... در این تحقیق سعی می شود به مسایل و عوامل موثر بر توانمند سازی کارکنان و با
توجه ... وضعیت مطلوب مورد نظر با رویکرد مدیریت دانش و تاثیرات آن در بهبود عملکرد
و ...

پایان نامه بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران و یادگیری سازمانی ...

25 نوامبر 2018 ... پایان نامه بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران و یادگیری سازمانی ..... پیشنهاداتی
برای بهبود توسعه شایستگی های کارکنان. ... موفقیت سازمان در گرو تحقق اهداف ،
چگونگی اعمال مدیریت و سبک های موثر رهبری مدیر است. ... اﺳﺖ ﮐﻪ از وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ
دﯾﮕﺮ و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در رﻫﺒﺮان، ﭘﯿﺮوان و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

Microsoft Word - _____55[1] - فصلنامه مدیریت بر آموزش سازمان ها

توسعه مهارت های آنها، به عنوان سرمایه انسانی، نقش مؤثر و مهمی برای پیروزی سازمان ها در
این ... بررسی تأثیر الگوی مدیریت آموزش هر یک از ابعاد نظریه یادگیری سازمانی در
... امروزه توانمندسازی کارکنان به عنوان استراتژی افزایش عملکرد و تأمین بقای
سازمان ... ١- پیچیدگی فرایند: متأثر از ارتباط متقابل عوامل متعدد و متنوع درون فردی
-.

اولویت های پژوهشی ( کاربردی ) بانک برای سال 1397 - بانک ملی

8 مه 2018 ... ... وصول و واریز دسته ای چکها (کلر) · پیگیری وضعیت پرداخت‌های غیر حضوری ·
پیگیری وضعیت چک‌های واگذاری ... به کارگیری الگوریتم های هوش مصنوعی (
یادگیری عمیق،شبکه های عصبی و . ... بررسی عوامل موثر بر ایجاد تصویر ذهنی
سازمانی مثبت ... بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان بانک

وضعیت مدیریت دانش و عوامل مؤثر بر استقرار آن در دانشگاه علوم ...

به‌علاوه متغیرهای فرهنگ سازمانی، عوامل مدیریتی، زیرساخت فنّاوری اطلاعات، ... از جمله
می توان به فرهنگ و ساختار سازمانی، فنّاوری، رهبری و یادگیری اشاره نمود. هدف مطالعه
حاضر، بررسی وضعیت مدیریت دانش و عوامل مؤثر بر استقرار آن از منظر کارکنان ...

در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺑﻌﺎد ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و - مطالعات منابع انسانی

17 دسامبر 2015 ... 1394. ) ﭼﮑﯿﺪه. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺑﻌﺎد ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺑﻌﺎد در
دادﮔﺴﺘﺮي ... ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﺎده اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ... دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﭼﻮن
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎوري، ﺳﺮﻋﺖ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺗﺤﻮﻻت ... و اﻋﺘﻤﺎد در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.

بررسی عوامل مؤثر بر آمادگی یادگیری الکترونیکی درکارکنان ملی ...

اين مطالعه با هدف بررسی عوامل مؤثر بر آمادگی يادگیری سازمانی در کارکنان شرکت
ملی صنايع .... بررسي عوامل مؤثر بر آمادگي يادگیری الکترونیکي درکارکنان
شرکت ...... توصیفی )گرايش مرکزی، پراکندگی و وضعیت توزيع( برای کل نمونه.
بررسی ...

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳ - مجله مطالعات آموزش و یادگیری

3 دسامبر 2015 ... دﻳﮕﺮي ﺑﺮ روي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑ. ﻪ. ﻃﻮر. وﻳﮋه زﻣﻴﻨ. يﻪ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ...
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﻓﺮدي و ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﻛﺎرﻛﻨﺎن دارﻧﺪ، در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ. ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ .... اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ، ﺷﺮاﻳﻄﻲ را در ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ. آورد ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺑﻬﺮه.

Microsoft Word - _____55[1] - فصلنامه مدیریت بر آموزش سازمان ها

توسعه مهارت های آنها، به عنوان سرمایه انسانی، نقش مؤثر و مهمی برای پیروزی سازمان ها در
این ... بررسی تأثیر الگوی مدیریت آموزش هر یک از ابعاد نظریه یادگیری سازمانی در
... امروزه توانمندسازی کارکنان به عنوان استراتژی افزایش عملکرد و تأمین بقای
سازمان ... ١- پیچیدگی فرایند: متأثر از ارتباط متقابل عوامل متعدد و متنوع درون فردی
-.

بررسی نقش ميانجی یادگيری سازمانی بر رابطه ميان رهبری معنوی و ...

و کارکنان یک ش رکت بیمه در ش هر ساوه اس ت که از این میان با استفاده از ...
واژگان کلیدي: رهبری معنوی، کارآفرینی سازمانی، یادگیری سازمانی، صنعت بیمه ...
عوامل ســازمانی تأثيرگذار اســت از جمله بر گســترش. فعاليت های کارآفرینانــه و
بهبود وضعيت کارآفرینی در ..... شكل گيری یک سازمان کارآفرین یادگيرنده مؤثر
است.

وضعیت قابلیت یادگیری سازمانی - سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

بررسی وضعیت قابلیت یادگیری سازمانی و موانع و تسهیل کننده های آن در دانشگاه
علوم ... زمینه و هدف: یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده، امروزه به عنوان یکی از
مهمترین عوامل ... روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- مقطعی ۱۲۰ نفر از کارکنان و
مدیران دانشگاه علوم ..... ۲۰-دنباله روی از ایده های غیر مؤثر و ناکارآمد در برنامه ها توسط
افراد. ۳/۶۹۸.

پرسشنامه عوامل موثر بر یادگیری سازمانی - دنلود مقاله و پروژه و پایان ...

ب) بخش دوم:: برای بررسی وضعیت یادگیری سازمانی کارکنان از پرسشنامه استاندارد
سنگه (۱۹۹۰) که شامل ۳۵ سئوالی است استفاده شده و سوالات (۳۴ تا ۴۰) بُعد مهارت های ...

عوامل موثر در رابطه بین یادگیری سازمانی و توانمند سازی کارکنان و ...

به نظر می رسد یادگیری سازمانی عاملی مهم برای توانمندسازی کارمندان باشد(کی و ... در
تحقیق حاضر هدف بررسی رابطه ی بین یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان و ...
تغيير در محيط و وضعيت نامعلوم، سازمان ها را به طور مداوم با خطرات يا فرصت هاي ...

فرهنگ سازماني و توسعه يادگيري: چالشها و ظرفيتها

بررسي چالشها و ظرفيتهاي موجود در فرهنگ سازماني شركتهاي. براي توسعه يادگيري
سازماني GLOBE ايراني بر اساس تحقيق ... وضعيت مطلوب از نظر مديران ايراني: ...
فردي و گروهي، به مديريت تاثير عوامل زمينه اي (محيطي) مانند هنجارهاي گروهي و سازماني
، ... فرهنگ عملياتي: تاكيد بر استفاده مؤثر از منابع از جمله منابع انساني براي
توليد و ...

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان ...

9 دسامبر 2016 ... پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان .... در
جوامعی که نیل به یک وضعیت سازمانی سالمتر و موفقتر، از جمله اهداف ...

بررسی نقش عوامل مؤثر بر سازمان یادگیرنده در ساختار نظام توسعه و ...

بررسی نقش عوامل مؤثر بر سازمان یادگیرنده در ساختار نظام توسعه و بهسازی آموزش
عالی ... یادگیرنده در نظام توسعه و بهسازی منابع انسانی کارکنان دانشگاه شهید
بهشتی تهران می‌باشد. ... بررسی وضعیت مدارس شهر مشهد بر اساس ویژگی‌های سازمان
یادگیرنده. ... بررسی و مقایسه میزان یادگیری سازمانی مدارس دولتی و غیرانتفاعی
شهر قم.

اصل مقاله - پژوهشنامه مدیریت اجرایی

بررسی عوامل موثر بر تسهیم دانش و تاثیر آن بر عملکرد فرد در صنعت ... بر تسهیم
دانش به منظور تقویت این رفتار در کارکنان و ایجاد انگیزه در آنان است. در این راستا
پژوهش. حاضر با طراحی مدلی، به بررسی و شناسایی پیشایندها (نگرش به یادگیری و
تسهیم، حمایت سازمانی ..... خیر دو بهنجار، مدل از وضعیت مطلوبی برخوردار است.

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: اداره ...

ضمن اینکه وضعیت سرمایه اجتماعی، اعتماد، هنجار، شبکه و یادگیری سازمانی نیز ...
نشان داد سرمایه اجتماعی و ابعاد آن (اعتماد، شبکه و هنجار) بر یادگیری سازمانی
کارکنان ... علیرضا؛ فتحی، رقیه (1388)، «بررسی عوامل سازمانی موثر بر یادگیری
سازمانی ...

پروژه و پایان نامه های مدیریت - 20میخوام

4 ژوئن 2018 ... پایان نامه بررسی عوامل موثر در بهره وری کارکنان کارخانه‌ی آسفالت سازی ... پایان نامه
بررسی وضعیت فعلی مدیریت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان .... دانلود تحقیق:
بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر کارآفرینی سازمانی در میان ...

بررسی نقش ميانجی یادگيری سازمانی بر رابطه ميان رهبری معنوی و ...

و کارکنان یک ش رکت بیمه در ش هر ساوه اس ت که از این میان با استفاده از ...
واژگان کلیدي: رهبری معنوی، کارآفرینی سازمانی، یادگیری سازمانی، صنعت بیمه ...
عوامل ســازمانی تأثيرگذار اســت از جمله بر گســترش. فعاليت های کارآفرینانــه و
بهبود وضعيت کارآفرینی در ..... شكل گيری یک سازمان کارآفرین یادگيرنده مؤثر
است.

بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا (مورد
مطالعه: پایگاه دریابانی شهرستان بندر عباس) انجام شده و سوال اصلی آن این است که ...

وضعیت قابلیت یادگیری سازمانی، موانع و تسهیل کننده های یادگیری ...

بررسی وضعیت قابلیت یادگیری سازمانی و موانع و تسهیل کننده های آن در دانشگاه
علوم ... زمینه و هدف: یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده، امروزه به عنوان یکی از
مهمترین عوامل ... روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- مقطعی ۱۲۰ نفر از کارکنان و
مدیران دانشگاه علوم ..... ۲۰-دنباله روی از ایده های غیر مؤثر و ناکارآمد در برنامه ها توسط
افراد m/. /0.

بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا – shop

چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ...
تجاوزات به جان آزادي عرض و ناموس و مال از حقوق طبيعي هر انسان است و لذا وضع

بررسي رابطه بین یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان سازمان ...

عنوان پایان نامه:بررسي رابطه بین یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان سازمان ...
به منظور بررسی رابطه بین عوامل توانمندسازی نیروی انسانی با یادگیری سازمانی ...
حق انتخاب با یادگیری سازمانی (r=0/52)، بین احساس مؤثر بودن در شغل با یادگیری
... بازارها وضعیت ثابتی ندارند و بسترهای سیاسی و قانونی ، غالباً جابه‌جا می‌شوند.

وضعیت قابلیت یادگیری سازمانی - سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

بررسی وضعیت قابلیت یادگیری سازمانی و موانع و تسهیل کننده های آن در دانشگاه
علوم ... زمینه و هدف: یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده، امروزه به عنوان یکی از
مهمترین عوامل ... روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- مقطعی ۱۲۰ نفر از کارکنان و
مدیران دانشگاه علوم ..... ۲۰-دنباله روی از ایده های غیر مؤثر و ناکارآمد در برنامه ها توسط
افراد. ۳/۶۹۸.

عوامل مؤثر بر توسعه يادگيري گروهي | معرفت

18 جولای 2010 ... عوامل مؤثر بر توسعه يادگيري گروهي علي حسني1 چكيده اين نوشتار به شناسايي
عوامل ... در اين تحقيق، با مطالعه و بررسي در ميان مباحثي كه به عنوان مباحث
بسترساز مشاركت ... مفاهيمي همچون يادگيري گروهي، يادگيري سازماني، و سازمان هاي
يادگيرنده، .... در سطح فردي، وجود كاركنان با قابليت هاي فردي ضروري است.

بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در سازمان های پروژه محور

28 جولای 2015 ... دو ماهنامه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه. بررسی. عوامل ... جامعه آماری پژوهش
شامل تمامی مدیران و کارکنان شرکت مهندسی آبادگران است که با .... دانش و مدیریت دانش
به عنوان عامل موثر در عملکرد سازمانی تلقی می. شود. ... های یادگیری در سازمان ..... های
تشکیل دهنده آن در شرکت مورد بررسی در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

بررسی عوامل مؤثر بر آمادگی یادگیری الکترونیکی درکارکنان ملی ...

اين مطالعه با هدف بررسی عوامل مؤثر بر آمادگی يادگیری سازمانی در کارکنان شرکت
ملی صنايع .... بررسي عوامل مؤثر بر آمادگي يادگیری الکترونیکي درکارکنان
شرکت ...... توصیفی )گرايش مرکزی، پراکندگی و وضعیت توزيع( برای کل نمونه.
بررسی ...

E-learning Readiness Assessment in Alborz University of Medical ...

ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣـﺚ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻮﻳﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب اﻫﻤﻴﺖ داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻳﺎدﮔﻴﺮي. اﺳـﺖ . درواﻗـﻊ ... ﻛﻪ
ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﻃـﻮل. ﻛـﺎر راﻫـﻪ ... در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎدﮔﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻟﺒﺮز. ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺎده ....
درك ﻣﺎﻫﻴﺖ آن و ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ..... ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ. ﻣـﻲ. ﺗﻮاﻧـﺪ. ﺑﻪ. ﻃﻮر. ﻣﺆﺛﺮ. ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده
ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻮآوري ﻓﻨـﻲ در ﺳـﺎزﻣﺎن اﺳـﺘﻔﺎده. ﮔﺮدد .15 .... دﻫﻨﺪه وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮب اﻳـﻦ اﺑﻌـﺎد در ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣـﺬﻛﻮ ...

مقاله کنفرانس: عوامل موثر بر یادگیری سازمانی - جویشگر علمی فارسی ...

سازمانها با بهرهمندی از مشارکت فعال کارکنان در یادگیری سازمانی میتوانند مسیر رشد
و ... این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی انجام میگیرد و تلاش ...

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: اداره ...

ضمن اینکه وضعیت سرمایه اجتماعی، اعتماد، هنجار، شبکه و یادگیری سازمانی نیز ...
نشان داد سرمایه اجتماعی و ابعاد آن (اعتماد، شبکه و هنجار) بر یادگیری سازمانی
کارکنان ... علیرضا؛ فتحی، رقیه (1388)، «بررسی عوامل سازمانی موثر بر یادگیری
سازمانی ...

ارزیابی عوامل مؤثر بر یادگیری غیررسمی کارکنان شرکت ملی صنایع ...

20 ژوئن 2018 ... این مقاله به بررسی و ارزیابی عوامل مؤثر بر یادگیری غیر. رسمی کارکنان ... های
سبک رهبری و سازمانی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. در. نهایت نتایج ...

تحلیل نقش مکانیزم های یادگیری سازمانی در رفتار اشتراک دانش

نتایج حاصل نشان داد وضعیت مکانیزم های یادگیری سازمانی، رفتار اشتراک دانش در
... بررسی رفتار اشتراک دانش معلمان دوره راهنمایی شهر رشتخوار و عوامل موثر بر آن، ...
محمدحسن، (1388)، بررسی رابطه هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در بین کارکنان و ...

بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در سازمان های پروژه محور

28 جولای 2015 ... دو ماهنامه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه. بررسی. عوامل ... جامعه آماری پژوهش
شامل تمامی مدیران و کارکنان شرکت مهندسی آبادگران است که با .... دانش و مدیریت دانش
به عنوان عامل موثر در عملکرد سازمانی تلقی می. شود. ... های یادگیری در سازمان ..... های
تشکیل دهنده آن در شرکت مورد بررسی در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

وضعیت قابلیت یادگیری سازمانی - سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

بررسی وضعیت قابلیت یادگیری سازمانی و موانع و تسهیل کننده های آن در دانشگاه
علوم ... زمینه و هدف: یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده، امروزه به عنوان یکی از
مهمترین عوامل ... روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- مقطعی ۱۲۰ نفر از کارکنان و
مدیران دانشگاه علوم ..... ۲۰-دنباله روی از ایده های غیر مؤثر و ناکارآمد در برنامه ها توسط
افراد. ۳/۶۹۸.

فایل ورد (word) : بررسي عوامل موثر بر يادگيري سازماني کارکنان ...

5 ژانويه 2019 ... دانلود پروپوزال آماده: : بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان ... در جوامعی
که نیل به یک وضعیت سازمانی سالمتر و موفقتر، از جمله اهداف ...

ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ : ﻧﻮﺷﺘﻪ Eugene Tan ﺍﻣﻴﺮﺭﺿ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻳﻬﺎﻱ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ... ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﭼﺎﺭﭼﻮﺑﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺮﻳﻠﻨﺪ ... ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ، ﻳﻚ ﺷﻜﻞ ﺍﺯﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ؛ ﺩﺭﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ... ).۳(ﻣﺴﺘﻤﺮ.
ﺗﻤﺮﻛﺰﺑﺮﺟﺎﻣﻌﻴﺖ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﻓﺮﺩﻱ. ﺩﺭﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ، ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻋﻨ. " ﻮﺍﻥ. ﻋﻮﺍﻣﻞ. " ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ،
ﻣﻮﺭﺩ ... ﻣﻬﺎﺭﺗﻬﺎﻱ ﮔﺮﻭﻫﻲ، ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﻣﺆﺛﺮ، ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﺮﺍﻫﻢ ... ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑ ...

در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺑﻌﺎد ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و - مطالعات منابع انسانی

17 دسامبر 2015 ... 1394. ) ﭼﮑﯿﺪه. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺑﻌﺎد ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺑﻌﺎد در
دادﮔﺴﺘﺮي ... ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﺎده اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ... دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﭼﻮن
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎوري، ﺳﺮﻋﺖ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺗﺤﻮﻻت ... و اﻋﺘﻤﺎد در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.

پرسشنامه عوامل موثر بر یادگیری سازمانی - دنلود مقاله و پروژه و پایان ...

ب) بخش دوم:: برای بررسی وضعیت یادگیری سازمانی کارکنان از پرسشنامه استاندارد
سنگه (۱۹۹۰) که شامل ۳۵ سئوالی است استفاده شده و سوالات (۳۴ تا ۴۰) بُعد مهارت های ...

بررسی عوامل موثر بر ارتقای بهره وری مديريت ایمنی در صنعت نفت

24 مه 2014 ... واژه‌های كلیدی: ایمنی، مدیریت بهره وری، صنعت نفت، فرهنگ سازمانی .... در مدیریت
ایمنی موثر است، احساس امنیت و آسودگی خاطر کارکنان از وضعیت شغلی می باشد. ...
آموزش كاركنان: یادگیری و دوره های باز آموزی ایمنی کارکنان از عوامل موثر ...

پایان نامه بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران و یادگیری سازمانی ...

25 نوامبر 2018 ... پایان نامه بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران و یادگیری سازمانی ..... پیشنهاداتی
برای بهبود توسعه شایستگی های کارکنان. ... موفقیت سازمان در گرو تحقق اهداف ،
چگونگی اعمال مدیریت و سبک های موثر رهبری مدیر است. ... اﺳﺖ ﮐﻪ از وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ
دﯾﮕﺮ و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در رﻫﺒﺮان، ﭘﯿﺮوان و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

تبیین الگوی یادگیری سازمانی در کارکنان شرکت ملی صنایع ...

بر اساس نتایج، یادگیری سازمانی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در 5 مقوله
... یادگیری سازمانی و عوامل موثر بر آن، پیام مدیران فنی و اجرایی، شماره۲۴، صص۷۵ـ۶۶.
... بررسی وضعیت ویژگی های سازمان های یادگیرنده و رابطه آن با خلاقیت کارکنان در ...

بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی و وضعیت ... - پارسی فایل

بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی و وضعیت یادگیری سازمانی کارکنان ابزار
پژوهش حاضر شامل دو بخش ذیل است: الف) بخش اول: برای بررسی عوامل موثر بر ...

عوامل مؤثر بر یادگیری سازمانی در دانشکده‌های کشاورزی

تحقیق حاضر با هدف بررسی یادگیری سازمانی و عوامل تأثیر گذار بر آن در ... در
انتهای مقاله، به منظور بهبود وضعیت موجود مؤلفه‌های زمینه‌ای و فرایندی و همچنین ایجاد ...

ها يادگيري الكترونيكي در دانشگاه در ر موفقيت ب عوامل مؤثر محمدرضا اقبا

پژوهش حاضر، با هدف بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت در یادگیری الکترونیکی از
دیدگاه ... وضعیت متغیرهای فرهنگی، سیاست سازمانی و شبکه و پشتیبانی در واحد
.... حرفه ای کارکنان، پشتیبانی دانشجویان، پشتیبانی طراحی آموزشی و سواد فن
آوری ...

بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان مدارس ... - Civilica

ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻏﯿﺮﺍﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻫﻔﺖ ﻣﺸﻬﺪ. ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ: ... ﻣﻨﻈﻮﺭ
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﺍﯾﻦ ﮔﻮﺍﻫﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺛﺒﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻟﯿﻨﮏ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺁﻧﻼﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮﻝ. ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان ...

23 مه 2018 ... عنوان : بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا (مورد .... در جوامعی
که نیل به یک وضعیت سازمانی سالمتر و موفقتر، از جمله اهداف ...

سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان

پایان نامه بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی بر ...
در عصر حاضر بررسی و شناخت عوامل موثر برعملکرد شغلی کارکنان یکی از برنامه
های ... امروزه هم صفات رهبر وهم متغیرهای وضعیتی در توضیح رهبری با اهمیت تلقی می
...

وضعیت مدیریت دانش و عوامل مؤثر بر استقرار آن در دانشگاه علوم ...

به‌علاوه متغیرهای فرهنگ سازمانی، عوامل مدیریتی، زیرساخت فنّاوری اطلاعات، ... از جمله
می توان به فرهنگ و ساختار سازمانی، فنّاوری، رهبری و یادگیری اشاره نمود. هدف مطالعه
حاضر، بررسی وضعیت مدیریت دانش و عوامل مؤثر بر استقرار آن از منظر کارکنان ...

اصل مقاله 243.65 K - پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی - دانشگاه جامع امام ...

عوامل انسانی اجتماعی در ایجاد سازمان یادگیرنده بسیار تعیین کننده است. شناخت
بهتر نقش ... بعد یادگیری سازمانی در سه لایه فردی، گروهی و سازمانی بررسی میشود.
... وضع موجود و کار کردهای سازمان به عنوان یک کل (رافرتی و گریفین ۲، ۲۰۰۴). | ...
رهبری حمایتی: به معنای توجه رهبر به رشد و توسعهی کارکنان، توجه فردی به کارکنان
و.

Microsoft Word - _____55[1] - فصلنامه مدیریت بر آموزش سازمان ها

توسعه مهارت های آنها، به عنوان سرمایه انسانی، نقش مؤثر و مهمی برای پیروزی سازمان ها در
این ... بررسی تأثیر الگوی مدیریت آموزش هر یک از ابعاد نظریه یادگیری سازمانی در
... امروزه توانمندسازی کارکنان به عنوان استراتژی افزایش عملکرد و تأمین بقای
سازمان ... ١- پیچیدگی فرایند: متأثر از ارتباط متقابل عوامل متعدد و متنوع درون فردی
-.

بررسی موانع و عوامل موثر بر یادگیری سازمانی در سازمان کتابخانه ها ...

بررسی موانع و عوامل موثر بر یادگیری سازمانی در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز ...
های مدیران و کارکنان, در مورد میزان حضور عوامل موثر بر یادگیری سازمانی، و میزان ...
هدف: هدف پژوهش حاضر، تعیین وضعیت سرمایۀ فکری در سازمان کتابخانهها، موزهها و ...

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: اداره ...

ضمن اینکه وضعیت سرمایه اجتماعی، اعتماد، هنجار، شبکه و یادگیری سازمانی نیز ...
نشان داد سرمایه اجتماعی و ابعاد آن (اعتماد، شبکه و هنجار) بر یادگیری سازمانی
کارکنان ... علیرضا؛ فتحی، رقیه (1388)، «بررسی عوامل سازمانی موثر بر یادگیری
سازمانی ...

بررسی رابطه هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در بین کارکنان و اعضای ...

واژه‌های کلیدی: یادگیری سازمانی، هوش سازمانی، کارکنان، اعضای هیات علمی، منطقه یک،
.... هاشمی (1385) به منظور بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی نتجه گرفت که 9
.... وضعیت تاهل. وضعیت استخدامی. کارکنان. هیات علمی. کارکنان. هیات علمی. متاهل.

: بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا - آسان داک

26 ژانويه 2017 ... دانلود پروپوزال آماده: : بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان ... در جوامعی
که نیل به یک وضعیت سازمانی سالمتر و موفقتر، از جمله اهداف ...

بررسی عوامل مؤثر بر آمادگی یادگیری الکترونیکی درکارکنان ملی ...

اين مطالعه با هدف بررسی عوامل مؤثر بر آمادگی يادگیری سازمانی در کارکنان شرکت
ملی صنايع .... بررسي عوامل مؤثر بر آمادگي يادگیری الکترونیکي درکارکنان
شرکت ...... توصیفی )گرايش مرکزی، پراکندگی و وضعیت توزيع( برای کل نمونه.
بررسی ...

بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در سازمان های پروژه محور

28 جولای 2015 ... دو ماهنامه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه. بررسی. عوامل ... جامعه آماری پژوهش
شامل تمامی مدیران و کارکنان شرکت مهندسی آبادگران است که با .... دانش و مدیریت دانش
به عنوان عامل موثر در عملکرد سازمانی تلقی می. شود. ... های یادگیری در سازمان ..... های
تشکیل دهنده آن در شرکت مورد بررسی در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

قالب پاورپوینت حرفه ای اینفوگرافی 3

وکتور پازل-فایل کورل

بک دراپ نوزاد تخت خواب و تور سپید-کد 531دانلود فایل روت گوشی سامسونگ SM-J730F با اندروید 7 با لینک مستقیم