دانلود رایگان


پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) - دانلود رایگان



دانلود رایگان پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)

دانلود رایگان پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) دانلود پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) ۶۹۵ اسلاید
موضوع:
واحدهای مسکونی در گذشته نسبت به سایر انواع فضاهای معماری بیشترین تأثیرپذیری را از پدیده ها و خصوصیات محیط طبیعی و شهری داشتند و به همین سبب است که بیشترین تنوع در طراحی این نوع از فضاها وجود داشت،زیرا شرایط اقلیمی و جغرافیایی کشور بسیار متنوع است.
طراحی داخلی هر یک از گونه های مسکونی نیز متناسب با ویژگیهای محیطی آن، الگوی خاصی داشته است. وجود سازه،مصالح،اثاثیه و سایر امکانات کمابیش همانند در هر محیط طبیعی موجب شده بود که در حوزه طراحی داخلی واحدهای مسکونی،الگوهای کمابیش معین و مشخصی وجود داشته باشد که بر حسب وسعت یک خانه و جایگاه اقتصادی-اجتماعی ساکنان آن شکل گرفته است.
اهمیت معماری داخلی در خانه های درونگرا غالباً بیش از طراحی داخلی در ساختمانهای برونگرا بود،زیرا در بافتهای فشرده و درونگرا به ویژه در خانه های واقع در این گونه بافتها،غالباً بیشتر وقت زنان و کودکان در داخل خانه صرف می شد و افزون بر آن بخش مهمی از اوقات فراغت افراد خانواده در خانه می گذشت و در نتیجه شکل درونی خانه و فضاهای داخلی آن بسیار اهمیت داشت،در حالی که در بافتهای برونگرا و به ویژه در نواحی حاشیه دریای خزر،مقدار قابل توجهی از وقت افراد در فضای بیرون از خانه صرف می شد و در نتیجه طراحی داخلی فضاها در خانه های مربوط به گروه های متوسط مردم،اهمیت کمتری نسبت به نمونه های مشابه آن در بافتهای درونگرا داشت.
خانه سلطان القرایی در استان آذربايجان شرقي و شهرستان تبريز، در منطقه اي زلزله خيز و اقليمي سرد با بافت درون گرا و پيوسته و ارگانيك در محله شتربان شهر قرار گرفته است و داراي دسترسي از كوچه شهید مدنی و حاجی آقابابامي باشد. تاريخ احداث و نام معمار آن مشخص نيست ولي بخش اعیانی اين بنا در دوره حكومتي سلسله قاجار و بخش اندرونی در دورهی پهلوی ساخته شده است. كاربرد بنا مسكوني و نوع مالكيت خصوصي بوده مساحت آن حدود 320 متر مربع در عرصه و 360 متر مربع در اعیانی می باشد .
خانه در مورخه 86/3/13 درآثار ملی کشور به ثبت رسیده است در حال حاضر توسط ميراث فرهنگي در دست مرمت مي باشد که با توجه به بودجه كم ميراث فرهنگي مرمت بسيار كند پيش مي رود و هر سال وضعيت اين خانه با ارزش ناگوارتر مي شود. بناي ساختمان بيروني نسبتا سالم است ولي در ساختمان اندروني بيش از 50% نياز به مرمت داريم.
به نظر مي رسد اگر عمل مرمت اين گونه پيش رود بعد از گذشت چند سال از اين خانه جز تلي از خاك نخواهيم داشت.

فهرست مطالب:
ضرورت انجام پروژه و کاربرد آن
طرح مسئله
موضوع
استان آذربایجان شرقی
معرفی استان آذربایجان شرقی ( مطالعات جغرافیایی )
همسایگی های استان آذربایجان شرقی
موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان
جغرافیایی طبیعی و اقلیم استان آذربایجان شرقی
آب و هوای استان
درجه حرارت و میزان بارندگی
بادها و جریانات هوایی و بادهای منطقه
بادهای محلی استان آذربایجان شرقی
فشار هوا
نور خورشید
نام و پیشینه تاریخی
وجه تسمیه
پیشینه تاریخی(قبل از اسلام)
پیشینه ی تاریخی پس از اسلام
آذربایجان به هنگام ورود اسلام
آذربایجان به هنگام ورود سلجوقیان
آذربایجان تحت اشغال مغول ها
آذر بایجان در زمان تیموریان ،قراقویونلو،آق قویونلو
آذربایجان در زمان صفویه
آذربایجان در زمان افشاریه
آذربایجان در زمان قاجاریه
آذربایجان در دوره ی پهلوی
پژوهش های شهر شناختی:
موقعیت تبریز در استان
جغرافیای تبریز و توپوگرافی
چگونگي پستي و بلندي کوهها و ارتفاعات مهم
جهت باد غالب در فصول مختلف سال
بررسی شرایط اقلیمی در منحنی استریو گراف
سیل در تبریز
وجه تسمیه تبریز
شناخت روند شکل گیری و تحول شهر تبریز
از آغاز تا حمله مغول
از حمله مغول تا دوره قراقويونلو
از دوره قراقويونلو تا دوره صفوي
از دوره صفويه تا اواخر دوره قاجار
دوره ی پهلوی تا پس از انقلاب
شناخت ساختار تاریخی و فرهنگی شهر
بافت تاریخی تبری
میدان های شهر
شناخت روند شکل گیری خانه ها و مفهوم خانه
محله و خانه در شهر تبریز
محله ها و ویژگی های واحدهای مسکونی
نمونه ی خانه های دوره ی قاجار واقع در تبریز-خانه ی بهنام
نمونه ی خانه های دوره ی قاجار واقع در تبریز-خانه ی نیکدل
نمونه ی خانه در دوره ی قاجار
تزیینات دوره ی قاجار درخانه های شهر تبریز
نفوذ معماری غرب
شناخت محله:
محله شتربان
گمانه زنی های موجود در مورد وجه تسمیه
شتربان در نقشه دارالسلطنه (اسدالله خان مراغه ای )
شتربان در نقشه خریطه شهر تبریز
شتربان در نقشه قراجه داغی
نقشه شهر تبریز در 1309ه.ق
بزرگنمایی نقشه شهر تبریز در سال1309
دروازه شتربان قدیم
مساجد و اماکن مقدس شتربان:
مسجد جامع حسن پادشاه
مجموعه صاحب الامر
بقعه ی صا حب الامر در عکس هوایی
مسجد ثقه الاسلام
مسجد میلی
بقعه سید ابراهیم
سنگ بسم الله
مقبره حمال تبریزی
مسجد میرعبدالعلی لنکرانی
مسجد شکلی
موقعیت مسجد شکیلی در نقشه و عکس هوایی و رابطه آن با اثر
مسجد عربلر
مسجد حاج کاظم
مسجد سید علی آقا
مسجد حاج آقا بابا
مسجد شهید کاظمی(بالا مچید)
مسجد حسینیه
اماکن تاریخی محله شتربان:
قنات های کوی شتربان
حمام کوی شتربان
میدان صاحب آباد
باغ صاحب آباد(کاخ هشت بهشت)
مجموعه بازار شتربان
مقابر عرفا
قانلی یخچال
نگاهي به وضعيت اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي شتربان:
مدارس محله شتربان
مدرسه انوري
مدرسه اسلاميه شتربان
مدرسه علوم حوزوي اكبريه
مدرسه محمدي
دبستان صبا
دبستان شيخ سليم
دبستان سردار ملي
تاريخ سياسي كوي شتربان:
انقلاب مشروطيت
آغاز جنبش تبريز در انقلاب مشروطيت از شتربان
برپاشدن انجمن اسلاميه در تبريز :
آغاز دشمني مردم دوه چي با مشروطه
نخستين خونريزي در تبريز و نقش كوي شتربان
انتشار روزنامه ملا عمو در شتربان :
خيزش اسلاميه و بابي خواندن مجاهدين
آغاز جنگ تبريز
حمله حسين خان براي نابودي اسلاميه
تصرف قسمتي از شتربان توسط مجاهدين
تصرف كامل شتربان و برانداختن انجمن اسلاميه(سه شنبه بيست و يكم مهرماه)
به دار آويخته شدن ميرهاشم شترباني
مير هاشم دوه چي
كربلايي حسين آقا فشنگچي
نگاهي گذرا به تبريز و كوي شتربان(از ابتداي سلطنت رضاخان تا پيروزي انقلاب اسلامي)
مشاهير كوي شتربان:
علامه محمد تقي جعفري
خاندان سلطان القراء تبريزي
آيت الله العظمي حاج ميرزا جواد آقا سلطان القرائي
استاد علي نظمي تبريز
استاد عبدالعلي كارنگ
دكتر جليل تجليل
آقاي علي ابوالفتحي
خانواده ناجيان (حاج اسماعيل عطار و حاج علي اكبر ناجيان)
حجت الاسلام عباس رسولي
پرفسور سعيد پناهي
دكتر برادران
دكتر صدقياني
مشاهير هنري:
ميرزا حسن هريسي
استاد مرتضي رسام نخجواني
استاد حاج ابراهيم بخت شكوهي
استاد جمشيد عباچي زاده
خاندان جوادي فام
مجتبي نخجواني
مشاهير اقتصادي:
استاد حاج سيد مصطفي عالي نسب ( پدر صنعت ايران )
جناب آقاي صمد بحرين :
مسعود پناهي
خاندان حريري
خاندان محموديه
حاج ابوالقاسم جوان
ابولقاسم شكروي (شكلّي)
حاج محد تقي صراف
خانواده نوبخت
مشاهر دینی:
آيت الله ميرزا علي غروي علياري (بالا مجتهد)
حاج ميرزا محمود انصاري (1380-1295 ش)
سيد محمد حجت كوه كمره اي
آيت ا.. اشراقي سرابي
آيت ا.. گرگري
آيت ا.. قزلچه اي
آيت ا... مدني تبريزي
آيت ا.. دينوري
آيت ا... شترباني
آيت ا... مدني آذرشهري
حجت الاسلام محمد حسين انزابي
شيخ محمد حسين انزابي (1378-1299 ش)
حجت الاسلام عبد الحسين غروي
سيد رضا آل محمد
مرحوم آيت ا... علي اكبر محدت صديق
حجة الاسلام ميرزا محرم علي ميرزائي
میدانچه ها و محله های معروف شتربان:
میدان کاه فروشان
رابطه میدان شهید مدنی و خانه مورد نظر
مشاغل میدان کاه فروشان
اماکن ارزشمند میدان
محله گرو(دره گراب)
اماکن ارزشمند محله
کوچه اسلامیه
کوچه صدقیانی
کوچه بیدزار
چهار دربند
کوچه شرشرا
کوچه توت زار
اماكني كه اسامي آنها در طي صد و پنجاه سال اخير در اين محله تغيير يافته اند
خيابان شمس تبريزي:
شتربان امروز و مشكلات آن
دسترسی مربوط به اثر:
کاربری های پیرامون اثر
فضاهای پر وخالی اطراف اثر
عکسهای هوایی منطقه مربوط به اثر در سال 1335
نقشه راههای ارتباطی اطرا ف اثر
موقعيت اثر
شناخت وضعیت دید و منظر و امتدادهای بصری در راستای شبکه های دسترسی به اثر:
بررسی محیط پیرامون بنا:
بافت درونگرا
کیفیت بافت شهری در اطراف بنا
ساخت و ساز های اطراف بنا
جریان های ارتباطی اطراف بنا
خانه های قدیمی
مقایسه تطبیقی خانه ها:
مفهوم خانه
فضاهای موجود در خانه های سنتی ایران
انتخاب خانه های تصادفی هم دوره با اثر
خانه سلطان القرائی
موقعیت خانه
فضاها
دست رسی
دید
نور
رنگ
تحلیل خانه سلطان قرائی
خانه مشروطه
موقعیت خانه مشروطه
فضاها
دست رسی
دید
نور
رنگ
تحلیل خانه مشروطه
خانه حیدرزاده
موقعیت
فضاها
دست رسی
دید
نور
رنگ
تحلیل خانه حیدر زاده
موزه سنجش
موقعیت
فضاها
دست رسی
نور
رنگ
تحلیل موزه سنجش
نتیجه
معرفی و تحلیل خانه سلطان القرایی
خانه سلطان القرایی:
توصيف خانه سلطان قرائی از ديدگاه تنها وارث ايشان
شرح احوال و آثار استاد علامه جعفر سلطان القرّائی
آثار
چند نامه از دفتر نامه ها
نمونه تذهیب، نقاشی
توضیحات اجمالی بنا
دوره بندی
معرفی ساختمان بیرونی
معرفی عناصر:
ورودی
روشنایی
سیرکلاسیون
معرفی فضاهای ساختمان بیرونی:
معرفی فضاهای ساختمان اندرونی:
اولویت های اولیه بررسی و طرح خانه سلطان القرایی
اولویتهای اجرایی خانه سلطان القرایی:
سازه:
پلان دیوار بار بر
تیرریزی بخش اندرونی
تیرریزی بخش بیرونی
اجرای تکیه گاه سازی(کیز)
توزیع نیروها
جزئیات پی
جزییات اجرایی
آسیب نگاری:
عوامل آسیب رسان داخلی
آسیب نگاری فضای 1-اتاق
آسیب نگاری فضای 2-اتاق
آسیب نگاری فضای 2-اتاق
آسیب نگاری فضای 4-اتاق
آسیب نگاری فضای 5-فیلتر ورودی
آسیب نگاری فضای 6-سرویس
آسیب نگاری فضای 7-مطبخ
آسیب نگاری فضای 8-فیلتر طبقه اول
آسیب نگاری فضای 9-زیرزمین
آسیب نگاری فضای 10-زیرزمین
آسیب نگاری فضای 11-زیرزمین
آسیب نگاری فضای 12-شاه نشین
آسیب نگاری فضای 13-اتاق
آسیب نگاری فضای 14-انبار
آسیب نگاری فضای 15-راهرو
آسیب نگاری فضای 16-انبار
آسیب نگاری فضای 17-فیلتر ورودی شاه نشین
آسیب نگاری فضای 18-اتاق
آسیب نگاری فضای 19-انبار
آسیب نگاری فضای 20-انبار
آسیب نگاری حیاط اندرونی
آسیب نگاری حیاط بيروني
آسیب شناسی
دلایل پوسیدگی شکست ازلحاظ ساختاری درساختمانهای کاهگلی
تعمیرات اصلی
مواد مورد استفاده برای تعمیر
روش های تعمیرپیشنهادشده
آسیب شناسی ساختمان بیرونی
آسیب شناسی ساختمان اندرونی
مرمت:
مفهوم مرمت
علل خرابی یک بنای تاریخی
طرح مرمت
اولویت های اولیه بررسی و طرح خانه سلطان القرایی
نمونه های آسیب نام برده
راهکار های درمان آسیب ها
نمونه ی پی بندی دیوار های خارجی
حذف رطوبت پایین رونده(نزولی)
حذف آسیب های بصری
نمونه های آسیب نام برده
رفع ترک در تکیه گاه قوس
احیا:
مفهوم احيا
باز نگری بافت
ساختار فضا
تحقیقات میدانی
پلان مبلمان طراحی شده
تفکیک بخش ها
منابع


پاورپوینت


طرح مرمت


خانه


سلطان القرایی


پروژه


درس


آشنایی با مرمت ابنیه



مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت درباره آشنايي با تجهيزات تبادل جرم بين 2 فاز – فانکشن ...

پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) دانلود
پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) ۶۹۵
اسلاید ...

ردیاب فایل پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس ...

4 آوريل 2019 ... پاورپوینت طرح مرمت دالان خونی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه). نوع فایل: power
point قابل ویرایش ۳۰۴ اسلاید توجه: این پاورپوینت دارای اشکال ...

پروژه آشنایی با مرمت ابنیه - پروژه پاورپوینت طرح مرمت خانه یزدان پناه ...

پروژه مرمت,طرح مرمت خانه یزدان پناه قم,دانلود پروژه مرمت خانه یزدان پناه,دانلود پروژه ...
قم,پروژه مرمت در استان قم,مرمت بنا در قم,پروژه های آماده درس آشنایی با مرمت ابنیه,نقشه
... دریاچه ی حوض سلطان با مناظر گوناگون و دیدنی خاص خود در فصلهای مختلف و در ...

دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره بررسی بام سبز – binary

26اسلاید بام سبز درس تنظیم شرایط محیطی ( بررسی بام سبز) پیشگفتار vبام
سبز ... پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه).

مقاله مباني علمي نانوبيوتکنولوژي – keyboard

پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)دانلود
پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) ۶۹۵
اسلاید ...

درس آشنایی با مرمت ابنیه) – فروشگاه فایل (GetNewDL)

پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه). نوع فایل
: power point قابل ویرایش 695 اسلاید توجه: این پاورپوینت دارای اشکال مختلف از ...

گزارش کارآموزی شهرداری با فرمت Word کامل – reset مقاله

دانلود گزارش کارآموزی شهرداری با فرمت Word کامل قیمت : 6400تومان فرمت فایل :
word ... پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه).

پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با ... - kartfile

25 سپتامبر 2018 ... جستجو در مورد پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت
ابنیه) , پاورپوینت , طرح مرمت , خانه ,سلطان القرایی , پروژه ,درس ...

پاورپوینت درباره آشنايي با تجهيزات تبادل جرم بين 2 فاز – فانکشن ...

پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) دانلود
پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) ۶۹۵
اسلاید ...

پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با ... - kartfile

25 سپتامبر 2018 ... جستجو در مورد پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت
ابنیه) , پاورپوینت , طرح مرمت , خانه ,سلطان القرایی , پروژه ,درس ...

طرح درس سالانه علوم چهارم. – فاکتور پروژه

پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)دانلود
پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) ۶۹۵
اسلاید ...

ساختمان-های-هوشمند-6-ص – command

پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)دانلود
پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) ۶۹۵
اسلاید ...

مقاله مباني علمي نانوبيوتکنولوژي – keyboard

پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)دانلود
پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) ۶۹۵
اسلاید ...

پاورپوینت , طرح مرمت , خانه ,سلطان القرایی , پروژه ,درس , آشنایی با ...

فنی و مهندسی پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت
ابنیه) 1942779. تحقیق درباره معماری ایران از سلجوقیان تا پایان عصر تیموریان ...

پاورپوینت گریدر-پاورپوينت گريدر – 34 اسلاید – mb پروژه

فنی و مهندسی پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت
ابنیه) پاورپوینت , طرح مرمت , خانه ,سلطان القرایی , پروژه ,درس , آشنایی با مرمت ...

پاورپوینت سیستمهای جدید سرد خانه ای,پاورپوینت سیستمهای سرد خانه ...

فنی و مهندسی پاورپوینت سیستمهای جدید سرد خانه ای 1938470. پاورپوینت , طرح
مرمت , خانه ,سلطان القرایی , پروژه ,درس , آشنایی با مرمت ابنیه ,-پاورپوینت طرح مرمت
...

خلاصه کتاب سیستم های ساختمانی آینده-گلابچی ... - telegrami پروژه

پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)دانلود
پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) ۶۹۵
اسلاید ...

پاورپوینت گریدر-پاورپوينت گريدر – 34 اسلاید – mb پروژه

فنی و مهندسی پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت
ابنیه) پاورپوینت , طرح مرمت , خانه ,سلطان القرایی , پروژه ,درس , آشنایی با مرمت ...

ردیاب فایل پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس ...

4 آوريل 2019 ... پاورپوینت طرح مرمت دالان خونی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه). نوع فایل: power
point قابل ویرایش ۳۰۴ اسلاید توجه: این پاورپوینت دارای اشکال ...

پاورپوینت پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه - فایل های آموزشی - تماشا

24 فوریه 2019 ... دانشجویان گرامی در این پست پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه بنای مورد مطالعه:
بازارخوی تبریز در قالب فایل پاورپوینت در حجم 43 اسلاید قابل ویرایش آماده دانلود
شده است.در صورت تمایل می ... پاورپوینت طرح مرمت خانه پروین اعتصامی.

فوق ویژه:حذف ویروسهای جدید موبایل (پیشرفته) با 50 درصد تخفیف ...

پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)دانلود
پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) ۶۹۵
اسلاید ...

پاورپوینت طرح مرمت و احیاء خانه صلح جو( تبریز ) (پروژه درس آشنایی ...

پاورپوینت طرح مرمت و احیا خانه صلح جو,( تبریز ) (پروژه, درس آشنایی با مرمت ابنیه
) ... پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه).

پاورپوینت طرح مرمت و احیاء خانه صلح جو( تبریز ) (پروژه درس آشنایی ...

پاورپوینت طرح مرمت و احیا خانه صلح جو,( تبریز ) (پروژه, درس آشنایی با مرمت ابنیه
) ... پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه).

آشنائی با پروتکل DNS – تکنولوژی مقاله

پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)دانلود
پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) ۶۹۵
اسلاید ...

پاورپوینت درباره آشنايي با تجهيزات تبادل جرم بين 2 فاز – فانکشن ...

پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) دانلود
پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) ۶۹۵
اسلاید ...

پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه

دانلود پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)
695 اسلاید موضوع: واحدهای مسکونی در گذشته نسبت به سایر انواع فضاهای معماری ...

فوق ویژه:حذف ویروسهای جدید موبایل (پیشرفته) با 50 درصد تخفیف ...

پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)دانلود
پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) ۶۹۵
اسلاید ...

گزارش کارآموزی شهرداری با فرمت Word کامل – reset مقاله

دانلود گزارش کارآموزی شهرداری با فرمت Word کامل قیمت : 6400تومان فرمت فایل :
word ... پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه).

پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ...

پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه). مهر ۵,
۱۳۹۷ فنی و مهندسی 5 بازدید. فایل با عنوان پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی
...

پاورپوینت پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه - فایل های آموزشی - تماشا

24 فوریه 2019 ... دانشجویان گرامی در این پست پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه بنای مورد مطالعه:
بازارخوی تبریز در قالب فایل پاورپوینت در حجم 43 اسلاید قابل ویرایش آماده دانلود
شده است.در صورت تمایل می ... پاورپوینت طرح مرمت خانه پروین اعتصامی.

ساختمان-های-هوشمند-6-ص – command

پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)دانلود
پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) ۶۹۵
اسلاید ...

پروژه آشنایی با مرمت ابنیه - پروژه پاورپوینت طرح مرمت خانه یزدان پناه ...

پروژه مرمت,طرح مرمت خانه یزدان پناه قم,دانلود پروژه مرمت خانه یزدان پناه,دانلود پروژه ...
قم,پروژه مرمت در استان قم,مرمت بنا در قم,پروژه های آماده درس آشنایی با مرمت ابنیه,نقشه
... دریاچه ی حوض سلطان با مناظر گوناگون و دیدنی خاص خود در فصلهای مختلف و در ...

کتابی در زمینه کامپوزیت به زبان اصلی تحت عنوان Composite Materials : Fatigue and Fracture (Third Volume) STP 1110 by T. Kevin O Brien



آموزش بازیابی یوزر و کلمه عبور روتر میکروتیک از راه دور و نحوه امن کردن آن

پاورپوینت درباره جعل اسناد و راههاي مقابله با آن

پاورپوينت با عنوان واليبال