دانلود رایگان


پاورپوینت تحقیقات بازاریابی : طرح تحقیق اکتشافی؛ داده های ثانویه - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت رشته مدیریت , پاورپوینت تحقیقات بازاریابی , طرح تحقیق اکتشافی , پاورپوینت داده های ثانویه , مزایا و معایب داده های ثانویه , پایگاه د

دانلود رایگان پاورپوینت تحقیقات بازاریابی : طرح تحقیق اکتشافی؛ داده های ثانویه پاورپوینت تحقیقات بازاریابی : طرح تحقیق اکتشافی؛ داده های ثانویه
فهرست مطالب
نگاه اجمالی به داده های ثانویه
پرسش های آغازین
مطالعه موردی
رابطه داده های ثانویه با فصول قبل و فرآیند تحقیقات بازاریابی
داده های اولیه در برابر داده های ثانویه
مزایای داده های ثانویه
کاربرد داده های ثانویه
مقایسه داده های اولیه و ثانویه
یکی از قوانین اساسی تحقیقات
معایب داده های ثانویه
معیار ارزیابی داده های ثانویه
مشخصات: روش شناسی به کار رفته در گردآوری داده ها
خطا: دقت داده ها
به روز بودن اطلاعات
هدف از تحقیق
درون مایه و چیستی داده ها
قابلیت اطمینان داده ها
طبقه بندی داده ها
داده های ثانویه داخلی
پایگاه داده مشتریان
عناصر پایگاه داده مشتریان
داده کاوی
سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان
بازاریابی پایگاه داده ها
داده های ثانویه بیرونی: منابع منتشر شده
داده های کسب و کار عمومی
راهنما
نمایه ها و کتاب شناسی ها
کتاب های راهنما
داده های آماری کسب و کار
منابع دولتی
داده های سرشماری
دیگر نشریات دولتی
پایگاه داده های رایانه ای شده
طبقه بندی داده های رایانه ای
پایگاه داده های برخط - آنلاین
پایگاه داده های اینترنتی
پایگاه داده های برون خط - آفلاین
کدگذای جغرافیایی جمعیتی
پایگاه داده های تصویری جغرافیایی
شاخص توان خرید
نقشه مفهومی داده های ثانویه
فناوری و تحقیقات بازاریابی
اصول اخلاقی

****
مطالعه موردی:
داده های ثانویه از ویندیکیتور پشتیبانی می کند
ویندیکیتور روزنامه ای معمولی در اوهایو بود که قصد داشت درآمد آگهی های خود را افزایش بدهد. مدیریت هدف یک ساله ای برای چهارده دفتر جزء و چهار سازمان آگهی های منطقه ای تعیین کرد که شمار آگهی دهندگان و بر این اساس کل درآمد آگهی ها را افزایش دهد.

در این مورد، ویندیکیتور دریافت که به اطلاعات گنجایش نهفته ی بازار در باره ی خواندن آگهی ها نیاز دارد و اینکه چگونه این کمیت با گنجایش نهفته ی دیگر رسانه های تبلیغاتی که آگهی دهندگان می توانند جایگزین ویندیکیتور کنند، سنجش می شود. گرچه بازاریابان آگهی می توانستند برای به دست آوردن داده های اولیه تحقیقات بازاریابی انجام بدهند، چنین پروژه ای بسیار پر هزینه و زمان بر بود؛ از این رو چنین نشد؛ در عوض، ویندیکیتور تصمیم گرفت داده های ثانویه ای را جست و جو کند که می شد برای پاسخ هایی که دنبالش بود استفاده کند.

این مسئولیت به شرکت تحقیقاتی اینلند – شرکت کوچکی در پنسیلوانیا- واگذار شد تا تحقیق ثانویه را انجام دهد. شرکت تحقیقاتی اینلند داده ها را از چهل منبع مختلف گردآوری می کند. نیمی از داده ها از منابع عمومی کسب و کار به دست می آیند، مانند دفتر ممیزی شمارگان روزنامه ها، و نیم دیگر آن از دفترهای فدرال و کشوری، همچون اداره ی سرشماری امریکا و اداره ی آمار کار.

داده های اولیه:
هنگامی که داده ها گردآوری می شوند تا به یک مسئله ی خاص پرداخته شود، به آنها داده های اولیه می گوییم.
داده های ثانویه:
داده ها ی ثانویه داده هایی است که برای هدفی جز مسئله ی پیش رو گردآوری شده است. این داده ها را می توان سریع و ارزان (نسبت به گردآوری داده های اولیه) پیدا کرد.

مزایای داده های ثانویه:
مزیت اصلی داده های ثانویه زمان و پولی است که صرفه جویی می شود. گرچه به ندرت پیش می آید که داده های ثانویه همه ی پاسخ های مسئله ی تحقیقاتی نارایج و نوپدید را فراهم کنند، تحلیل داده های ثانویه باید همواره نخستین گامی باشد که به سوی حل مسئله ی پژوهشی برداشته می شود.

معایب داده های ثانویه:
ارزش داده های ثانویه بیشتر محدود به سازگاری آن با مسئله ی تحقیقاتی پیش رو و نکات مربوط به دقت اطلاعات است. اهداف، ماهیت و روش های به کار گرفته شده برای گردآوری داده های ثانویه ممکن است با موقعیت کنونی هماهنگ نباشد. همچنین شاید داده های ثانویه از نظر واحدهای اندازه گیری یا چارچوب زمانی نارسا، نادرست یا ناهمخوان باشند.

مشخصات:
مشخصات طرح تحقیقاتی، یعنی روش شناسی به کار گرفته شده برای گردآوری داده ها، باید بررسی شود تا منابع احتمالی سوگیری شناسایی شود. عوامل مهم در شناسایی خطاهای نهفته و نیز سازگاری داده ها عبارتند از اندازه و ماهیت نمونه، کیفیت و نرخ پاسخ، طرح و اجرای پرسش نامه، راهکارهای عملکرد میدانی و سازوکار تحلیل داده ها و گزارش دهی.
پایگاه داده مشتریان:
برای بسیاری شرکت ها، نخستین گام در برپائی پایگاه داده های مشتریان، انتقال اطلاعات خام فروش به رایانه است؛ مانند اطلاعاتی که در برگ خرید یا گزارش فروش یافت می شود. همچنین اطلاعات مشتریان از منابع دیگری نیز به دست می آید؛ نظیر کارت های اعتباری و عملکرد مشتریان همیشگی (مثل مشتریان دائمی شرکت های هواپیمایی). این اطلاعات با کمک اطلاعات جمعیت شناختی و روان شناختی مشتریان که از منابع ثانویه ی بیرونی به دست می آید، غنی سازی می شود. اطلاعات روان شناختی به مشخصات کمّی روانشناسی افراد اشاره دارد.

عناصر پایگاه داده مشتریان:
شناسه یا رمز کاربری یگیانه
نام
نشانی
شماره تلفن
رایانامه (ایمیل)
منبع بازآوری، ردیابی یا سفارش
پرونده ی دادو ستد (تاریخ، شمار، اندازه و رسته ی کالا)
پیشینه ی جایگاه و رتبه
داده های جمعیت شناختی و روان شناختی افراد
داده های سازمانی

داده کاوی:
داده کاوی شامل استخراج داده ها، سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری، بازاریابی پایگاه داده ها و به کارگیری ابر رایانه با بسته های آماری پیشرفته و دیگر نرم افزارهای تحلیل پایگاه داده ها به منظور کشف الگوهای پنهان در داده هاست.
این اصطلاح معنی خود را از کاوش معدن زغال سنگ (موجودیت های به ظاهر بی ارزش) برای یافتن قطعه های طلا (موجودیت بسیار پر ارزش) گرفته و اصطلاح فراگیری است که انواع گوناگون تحلیل داده ها را در بر می گیرد؛ از جمله کاربرد الگوریتم های هوش مصنوعی و الگوی پردازش اطلاعات مغز انسان.

بازاریابی پایگاه داده ها:
بازاریابی پایگاه داده شامل کاربرد پایگاه داده های سیستم مدیریت ارتباط با مشتری به منظور گسترش روابط و تلاش های هدفمند بازاریابی با افراد و گروه های مشتریان است. پایگاه داده های سیستم مدیریت ارتباط با مشتری بر حسب عملکرد مشتری در دوره تعامل با سازمان تحلیل پذیر است. می توان نشانه های تغییر در روابط مصرف یا رویدادهای مهم در چرخه زندگی مشتری را شناسایی کرد و به آنها پرداخت. این پایگاه ها ابزارهای ضروری برای پژورش، توسعه و پشتیبانی از روابط با مشتری را فراهم می آورد و همچنین می تواند زیربنای گسترش برنامه های بازاریابی باشد.

داده های ثانویه بیرونی: منابع منتشر شده
منابع داده های ثانویه در بیست سال گذشته افزایش شفگت انگیزی یافته اند. بخشی از این افزایش به دلیل کاربرد گسترده رایانه در محل کار بوده که دسترسی آسان به پایگاه داده های تجاری را برای کارکنان فراهم آورده است.
منابع بیرونی منتشر شده را می توان به داده های کسب و کار همگانی و داده های دولتی طبقه بندی کرد. منابع کسب و کار عمومی شامل راهنما، کتاب های راهنما، نمایه ها و داده های آماری است. منابع دولتی را می توان به داده های آماری و دیگر نشریات طبقه بندی کرد.
پایگاه داده های تصویری جغرافیایی:
عاملی دیگری که باید پیش از آغاز برنامه جامع بازاریابی در نظر بگیریم پوشش فیزیکی سیم های شبکه های کابلی است. بیهوده است که تلاشی همه جانبه در پهنه ای انجام بگیرد که خدمات کابلی در آنجا فراهم نیست. با استفاده از پایگاه داده های تصویری جغرافیایی می توان از این اشتباه اجتناب کرد. پایگاه داده های تصویری جغرافیایی از طریق ترکیب پایگاه داده های مشتریان داخلی با داده های جغرافیایی (مثلاً اداره سرشماری آمریکا) و استفاده از نرم افزار مناسب نقشه یابی ایجاد می شوند. نقشه رایانه ای، نقشه های موضوعی برای حل مسائل بازاریابی را به روش پیوند الکترونیکی اطلاعات جغرافیایی و جمعیت شناختی و داده های فروش شرکت ایجاد می کند.

پاورپوینت رشته مدیریت


پاورپوینت تحقیقات بازاریابی


طرح تحقیق اکتشافی


پاورپوینت داده های ثانویه


مزایا و معایب داده های ثانویه


پایگاه د


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت تحقیقات بازاریابی - کافه مقاله

22 جولای 2017 ... پاورپوینت تحقیقات بازار. ... ۲۱- انواع طرح تحقیق. ۱- تحقیق اکتشافی ... الف)
تحقیق مطالعه ای ب) طرح پانل. الف) مشاهده ج) پرسشنامه ... مهمترین داده های ثانویه این
است که باعث صرفه جوئی در وقت و پول پژوهش گر می شود . ۳۰- ارائه ی ...

بایگانی: تحقیق - ت بررسی

پاورپوینت طرح های بازنشستگی و سایر مزایای متعلقه آن ...... ثانویه,تاثیر نهادهای
مالی در نقدشوندگی,تحقیق نقدشوندگی در بازارهای مالی,مقاله نقدشوندگی ......
بازاریابی مقاله,تحقیق تحقیقات بازاریابی,مقاله تحقیقات بازاریابی,پاورپوینت
...... داده,تحقیق اکتشاف دانش,مقاله اکتشاف دانش,پاورپوینت اکتشاف دانش,پایان نامه
اکتشاف ...

فرآیند تحقیق در مدیریت بازاریابی | مدیرسان

... تحقیق داریم. اکثر پروژه های تحقیقاتی بازاریابی شامل تعریف مساله، تعیین طر
ح تحقیق، شناسایی انواع داده ها، طراحی فرم های جمع آوری داده، تعیین طرح، جمع آوری داده،
تحلیل و تفسیر داده ها، آماده کردن گزارش تحقیق هستند. ... تحقیقات اکتشافی ... داده
های ثانویه مزایای صرفه جویی در وقت و به حداقل رساندن هزینه جمع آوری داده ها را دارد.

تحقیق در مورد قطع عضو از ميان فوت 126 ص - web

ارزان ترین قیمت تحقیق در مورد قطع عضو از ميان فوت 126 ص Download scientific ...
پاورپوینت تحقیقات بازاریابی : طرح تحقیق اکتشافی؛ داده های ثانویه · تحقیق ...

پاورپوینت روش تحقیق در علوم انسانی: انواع روش های تحقیق

(داده های کمّی) تجزیه و تحلیل داده از طریق محاسبه ضریب همبستگی بین متغیرهای مورد
مطالعه .... پاورپوینت تحقیقات بازاریابی : طرح تحقیق اکتشافی؛ داده های ثانویه.

دانلود پاوپرپوینت تاثیر تراکم و تاریخ کاشت در متابولیت های ثانویه

دانلود پاوپرپوينت تاثير تراکم و تاريخ کاشت در متابوليت هاي ثانويه بعضی از
عوامل آب و ... پاورپوینت تحقیقات بازاریابی : طرح تحقیق اکتشافی؛ داده های ثانویه.

هدف تحقیـق

تعریف روشن مسئله ، اولین و مهمترین مرحله در اجرای هر نوع طرح تحقیقاتی می باشد ، و
به معنی تعیین وضعیت کلی مساله و مشخص نمودن اجزاء ... تعریف مساله جهت تحقیق را
برای محقق بازاریابی مشخص می کند ... اكتشافي. پيش بيني. كيفي. كمي. نوع
نتيجه. هدف. نوع داده. تعیین نوع تحقیق ... داده های اولیه و ثانویه; منابع داخل و خارج
شرکت.

پاورپوینت تحقیقات بازاریابی : طرح تحقیق اکتشافی؛ داده های ثانویه

پاورپوینت تحقیقات بازاریابی : طرح تحقیق اکتشافی؛ داده های ثانویه. فهرست
مطالب. نگاه اجمالی به داده های ثانویه پرسش های آغازین مطالعه موردی رابطه داده های ثانویه
با ...

انتخاب جامعه پژوهش و گردآوری داده - پژوهش‌کار - ایرانداک

وبسایت; مقاله; کتاب; پاورپوینت; پایان‌نامه; راهنما; درس و آموزش; وبلاگ; ویدئو .... را
هدف قرار داده است و هدف را آشنا ساختن آنها با اهمیت طرح پژوهش و جایگاه آن در فرایند
پژوهش ..... تجزیه و تحلیل این مقاله بر اساس هر دو گونه دادۀ اصلی و ثانویه بوده است. ...
هدف اصلی این مقاله بررسی و به بحث گذاشتن خواسته های متضاد و تنش‌زای بین اشعار
...

پاورپوینت تحقیقات بازاریابی | 2695

12 مه 2019 ... دانلود ... عنوان پروژه: پاورپوینت تحقیقات بازاریابی. توضیحات پروژه »
پاورپوینت تحقیقات بازاریابی. دانلود پاورپوینت در مورد تحقیقات ...

فرآيند توسعه محصول

مراکز تحقیقاتی ... از این رو توسعه محصول در بر گیرنده وظایف بازاریابی، طراحی و
تولید محصول می شود. .... اين نمونه با استفاده از همه فرآيندهاي ساخت ، توليدشده و رويه
هاي آزمون به منظور بهينه سازي طرح محصول بر روي آن .... بازار ثانویه .... جمع آوری داده های
خام از مشتریان; تفسیر داده های خام از نظر نیازهای مشتری ..... مدیریت فرآیند اکتشاف.

پاورپوینت تحقیقات بازاریابی : طرح تحقیق اکتشافی؛ داده های ثانویه ...

7 آگوست 2018 ... پاورپوینت تحقیقات بازاریابی : طرح تحقیق اکتشافی؛ داده های ثانویه فهرست
مطالب نگاه اجمالی به داده های ثانویه پرسش های آغازین مطالعه موردی رابطه ...

تحقیقات بازار | aynar

داده های ثانویه و تحلیل آنها در تمامی مراحل فرآیند تحقیق بازاریابی سودمند می باشد به
ویژه اینکه در مرحله تشخیص مساله و طرح تحقیق اکتشافی دارای کارایی فراوانی ...

پاورپوینت بایگانی - ترم آخر | ترم آخر

دانلود آنی پاورپوینت تحقیقات بازاریابی و سیستم های اطلاعاتی .... تهیه طرح
تحقیق –اجرای طرح تحقیق –تعبیر و تفسیر نتایج تحقیق و گزارش یافته ها. ... ا-
هدف اکتشافی :اطلاعاتی تهیه میشود که به تعریف مشکل و ارائه مفروضات کمک میکند.
.... داده‌های اولیه: این نوع از داده‌ها برعکس داده‌های ثانویه بوده و به طور مستقیم در رابطه با
...

پاورپوینت آماده; بازاریابی 2 - شهر دانلود

14 ژانويه 2019 ... فصل 4 تحقيقات بازاريابي و سيستمهاي اطلاعاتي اصول بازاريابي ... سيستم
اطلاعات بازاريابي تجزيه و تحليل اطلاعات داده هاي دروني تحقيقات بازاريابي تجسس
... تحقيق توسعه‌ي(تهيه) برنامه تحقيق پياده سازي طرح تحقيق تفسير و گزارش دهي
... تعريف مساله و اهداف تحقيق تحقيقات اكتشافي تحقيقات توصيفي ...

هدف تحقیـق

تعریف روشن مسئله ، اولین و مهمترین مرحله در اجرای هر نوع طرح تحقیقاتی می باشد ، و
به معنی تعیین وضعیت کلی مساله و مشخص نمودن اجزاء ... تعریف مساله جهت تحقیق را
برای محقق بازاریابی مشخص می کند ... اكتشافي. پيش بيني. كيفي. كمي. نوع
نتيجه. هدف. نوع داده. تعیین نوع تحقیق ... داده های اولیه و ثانویه; منابع داخل و خارج
شرکت.

پاورپوینت تحقیقات بازاریابی

به صفحه دانلود فایل ( پاورپوینت تحقیقات بازاریابی ) خوش آمدید برای دانلود به
ادامه ... شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل { پاورپوینت تحقیقات بازاریابی } را
... ویرایش شده فایل پاورپوینت تحقیقات بازاریابی در این سایت قرار داده شده است.
... تحقیقات اکتشافی ... رابطه متقابل میان طرح های تحقیق. فصل پنجم: اطلاعات
ثانویه.

کتاب تحقیقات بازاریابی - کتاب مهربان

فصل دوم: تعریف مسئله تحقیقات بازاریابی و توسعه یک رویکرد ... فصل سوم: طرح
تحقیق فصل چهارم: تحقیق اکتشافی تحلیل داده‌های ثانویه و داده‌های صنفی

کتاب تحقیقات بازاریابی - کتاب مهربان

فصل دوم: تعریف مسئله تحقیقات بازاریابی و توسعه یک رویکرد ... فصل سوم: طرح
تحقیق فصل چهارم: تحقیق اکتشافی تحلیل داده‌های ثانویه و داده‌های صنفی

تحقیقات بازاریابی

درک ماهیت فرایند تحقیقات بازاریابی. 2. درک تفاوت بین داده های اولیه و ثانویه ...
تشخیص مشکل; شناسایی اهداف پژوهشی; طرح پژوهشی; جمع آوری داده ها; تجزیه و تحلیل
و ... تعریف مشکل; تمام کارمندان اعضا باید در این مرحله از تحقیق مد نظر قرار گیرند.
... اکتشافی: کمک به تعیین علت مشکل; توصیفی: تلاش برای شناخت انواع بازارهای
...

پاورپوینت روش تحقیق در علوم انسانی: انواع روش های تحقیق

(داده های کمّی) تجزیه و تحلیل داده از طریق محاسبه ضریب همبستگی بین متغیرهای مورد
مطالعه .... پاورپوینت تحقیقات بازاریابی : طرح تحقیق اکتشافی؛ داده های ثانویه.

مروری کلی بر داده کاوی | يادداشت هاي يك پژوهشگر

17 سپتامبر 2016 ... در سال های اخیر رشد انفجارآمیزی از روش ها برای اکتشاف دانش جدید از داده های خام به
وقوع پیوسته است. .... داده کاوی یک رشته ی نسبتا جدید علمی می باشد که از انجام
تحقیقات حداقل در رشته های ... طرح آزمایش ها ... اهداف تحقیق ..... کاربردهای معمول OLAP
عبارتند از : گزارشات تجاری فروش ، بازاریابی ...... ۲٫ Secondary Data.

تحقیقات بازار | aynar

داده های ثانویه و تحلیل آنها در تمامی مراحل فرآیند تحقیق بازاریابی سودمند می باشد به
ویژه اینکه در مرحله تشخیص مساله و طرح تحقیق اکتشافی دارای کارایی فراوانی ...

بخش های نام تجاری و قیمت گذاری مهزیار کاظمی موحد - ppt download

بازاریابی( بخش اول: استراتژی، معرفی فلسفه های بازاریابی) مهزیار کاظمی موحد. ...
بازاریابی تحقیقات بازاریابی طراحی ، جمع آوری، تجزیه و تحلیل و گزارش نظام مند
داده های ... هر طرح تحقیقات بازاریابی ممکن است یکی از این سه هدف را دارا باشد: هدف
تحقیق ... اطلاعات ثانویه برای انجام تحقیقات ، نقطه آغاز خوبی است و اغلب به
تعریف ...

تحقیق

دانلود رایگان پاورپوینت بازاریابی بنادر,پاورپوینت بازاریابی بنادر .... تعريف
خوشه صنعتي,پاورپوینت خوشه های صنعتی و طرح ریزی کارآفرینی,زير ..... ای به
انگلیسی,تحقیق کتابخانه ای ومیدانی,تحقیقات پیمایشی,پاورپوینت ..... مشخصات
فایل: پاورپوینت روش تحقیق در اقتصاد (شناسايي و جمع‌ آوري اطلاعات و داده‌ هاي آماري).

معتبرترین شرکت تحقیقات بازاریابی

معتبرترین شرکت تحقیقات بازاریابی شرکتی است که خدمات گسترده ای در تمام ...
تحقیقات اکتشافی ( کشف مسائل – شناخت شاخص ها و عوامل ) ... مطالعات داده های ثانویه
... تحقیق بصورت آزمون سنجش برای پرسشنامه های تعداد بالا ( نرم افزار به همراه اسکن
.... بوده و محفوظ میباشد ، با هرگونه کپی بردای از طرح یا پوسته برخورد خواهد شد.

تحقیق تحقیقات بازاریابی – مخزن مقالات دانشجویی

4 دسامبر 2017 ... دانلود پاورپوینت در مورد تحقیقات بازاریابی،. در قالب ppt و در ... تحقیقاتی. طرح
ابتدایی (proposal) باید در برگیرنده مطالب زیر باشد ... تحقیقات اکتشافی.
تحقیقات توصیفی. تحقیقات علّی (آزمایشی). رابطه متقابل میان طرح های تحقیق.
فصل پنجم: اطلاعات ثانویه ... 7 ویژگی داده‌ های خوب در تحقیقات بازاریابی.

تحقیقات بازاریابی

درک ماهیت فرایند تحقیقات بازاریابی. 2. درک تفاوت بین داده های اولیه و ثانویه ...
تشخیص مشکل; شناسایی اهداف پژوهشی; طرح پژوهشی; جمع آوری داده ها; تجزیه و تحلیل
و ... تعریف مشکل; تمام کارمندان اعضا باید در این مرحله از تحقیق مد نظر قرار گیرند.
... اکتشافی: کمک به تعیین علت مشکل; توصیفی: تلاش برای شناخت انواع بازارهای
...

پاورپوینت تحقیقات بازاریابی

16 نوامبر 2018 ... دانلود پاورپوینت تحقیقات بازاریابی. ... نوع فایل powerpoint 2007 ... در واقع طرح
تحقیق مسیر انجام پروژه تحقیقاتی را به شما نشان می‌دهد. ... مثال باید مشخص کنید
تحقیقات شما توصیفی هست، اکتشافی هست و یا علّی. ... دو نوع از داده‌هایی که معمولا در
تحقیق استفاده می‌شوند عبارتند از: داده‌های اولیه و داده‌های ثانویه.

تحقیق

دانلود رایگان پاورپوینت بازاریابی بنادر,پاورپوینت بازاریابی بنادر .... تعريف
خوشه صنعتي,پاورپوینت خوشه های صنعتی و طرح ریزی کارآفرینی,زير ..... ای به
انگلیسی,تحقیق کتابخانه ای ومیدانی,تحقیقات پیمایشی,پاورپوینت ..... مشخصات
فایل: پاورپوینت روش تحقیق در اقتصاد (شناسايي و جمع‌ آوري اطلاعات و داده‌ هاي آماري).

انتخاب جامعه پژوهش و گردآوری داده - پژوهش‌کار - ایرانداک

وبسایت; مقاله; کتاب; پاورپوینت; پایان‌نامه; راهنما; درس و آموزش; وبلاگ; ویدئو .... را
هدف قرار داده است و هدف را آشنا ساختن آنها با اهمیت طرح پژوهش و جایگاه آن در فرایند
پژوهش ..... تجزیه و تحلیل این مقاله بر اساس هر دو گونه دادۀ اصلی و ثانویه بوده است. ...
هدف اصلی این مقاله بررسی و به بحث گذاشتن خواسته های متضاد و تنش‌زای بین اشعار
...

منابع | پژوهش‌کار: راهنمای پژوهش و پژوهشگران

در پايان مقاله، خلاصه‌اي از يک تحقيق ترکيبي انجام شده عنوان شده است. ... این مقاله
ترجمه‌ای به فارسی از مقاله «A typology of mixed methods research designs» ... کرده
، همزمان تغييرپذير، متوالي تبييني، متوالي اکتشافي و متوالي تغييرپذير
معرفي .... توضیح مسائلی پیرامون انتخاب، طراحی، و ارزیابی ابزار گردآوری داده (مقاله
).دانلود طرح درس دوستی مطالعات ششم دبستان

برنامه روزانه ازمون 17 ابان دوازدهم ریاضیدانلود شیپ فایل رودخانه ها استان خراسان جنوبی به همراه مرز استان