دانلود رایگان


پاورپوینت کشت سلولی - بیوشیمی - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت کشت سلولی , پاورپوینت بیوشیمی , کاربرد کشت سلولی , انواع کشت سلولی

دانلود رایگان پاورپوینت کشت سلولی - بیوشیمی
بیوشیمی
کشت سلول:
کشت یاخته به فرایند کشت کنترل شده یاختههای پروکاریوتی یا یوکاریوتی در محیط کشت، بکار می رود. این اصطلاح بیشتر در مورد کشت یاخته های جانوران پر یاخته ای کاربرد دارد.
تاریخچه:
هاریسون اولین كسی بود كه با ابداع تكنیك قطره معلق توانست سلول عصبی قورباغه را كشت دهد. او در سال 1907 قطعه ای از بافت عصبی جنین قورباغه را درون مایع لنف قرار داد سپس این لام را بطور وارونه بر روی یك لام گود قرار داد و اجازه داد تا مایع لنف منعقد گردد. او برای جلوگیری از خشك شدن قطره لنف اطراف لام را با موم پوشاند و بدین ترتیب توانست رشد سلول های عصبی جنین قورباغه را در قطره مذكور به مدت چندین هفته با میكروسكوپ نوری مورد بررسی قرار دهد.
بعد از هاریسون Carrel و Burrows توانستند با كنترل شرایط استریل، سلول ها را برای چندین سال بدون آلودگی كشت دهند. آنها با استفاده از مخلوطی از عصاره جنین جوجه و پلاسما شرایط مناسبی برای رشد و بقاء سلول ها فراهم نمودند. در سال1923 فلاسك های T شكل توسطCarrel معرفی شد. این فلاسك ها ظروف كوچكی با كف صاف بودند كه موجب حفظ شرایط استریل می شدند.
انواع کشت سلولی:
کشت عضو
کشت اولیه
کشت سلولی پیوسته
کشت عضو:
کشت عضو به معنی نگهداری یک عضو یا قسمتی از آن در محیط کشت برای حفظ خصوصیات بافتی عضو موردد نظر است.با توجه به عدم امکان تکثیر عضو و مشکلات مربوط به اکسیژن رسانی و تغذیه سلول های درون بافت این کار برای مدت کوتاهی استفاده می گردد.
با توجه به عدم فعالیت سیستم عروقی بافت و عدم اکسیژن رسانی و تغذیه بافت و لذا نکروز قسمت هایی از عضو این کار در بطری غلطان و یا کشت های اسپن دار صورت می گیرد.
کشت سلولی اولیه:
در این روش بافت تکه برداری شده را به صورت قطعات ریز دراورده و بر روی بستر مناسبی کشت می دهند.بهتر است سلول ها به کمک روش آنزیمی مناسبی مانند آنزیم پروتئلیتیک کلاژناز یا عبور از الکهای پلاستیکی استریل آزاد شده و کشت داده شوند.کوچک بودن قطعات بافتی موجب اکسیژن رسانی و تغذیه مناسب سلولی و ممانعت از نکروز می گردد.
برای بهتر چسبیدن بافت به کف فلاسک می توان بستر مورد نظر را با کلاژن پوشاند.
سلول های حاصل به صورت تک لایه روی سطح جامد می چسبند یا به صورت شناور درون یک سوسپانسیون سلولی رشد می کنند.
افزودن فاکتور رشد یا تعویض محیط روی سلول ها شرایط رشد را اختصاصی تر می کند.
سلول های حاصل از این نوع کشت عمر محدودی دارند.
از این روش برای تهیه تیره های سلولی استفاده می گردد.
با توجه به استحصال این سلول ها از بافت جانواران یا جنین آنها عملکرد و خصوصیات آنها شبیه سلول های طبیعی است.
کشت سلولی پیوسته:
این کشت از تکثیر یک سلول منفرد که می تواند به صورت محدود یا نامحدود تقسیم شود بدست می آید.
منابع بافتی مناسب برای کشت سلولی:
جنین عمر
بیشتری دارند و بهتر رشد می کنند و همه قسمت های آن را می توان کشت داد
بافت بالغین
به علت تمایز کامل و عدم توانایی برخی از سلول ها برای تکثیر و تولید سلول همسان مشکل است.شروع تکثیر دیرتری دارند و عمر کوتاه تری دارند.
کاربرد های کشت سلولی:
1-مطالعه سلول ها از نظر نحوه رشد ، نیاز های غذایی ، و علل توقف رشد و در نهایت توسعه روش های کنترل رشد سلول های سرطانی و تعدیل بیان ژن ها
2-مطالعه سیر تکامل جانواران از یک سلول لقاح یافته به یک جاندار پر سلولی
3-مطالعات ژنتیکی ، تزریق ژن به ژنوم سلولهای بنیادی رویانی و تولید حیوانات ترانسژنیکی که بتوانند ژنهای خاصی را بیان نمایند
4-ممزوج کردن سلول ها و تولید آنتی بادی های مونوکلونال
5-آزمایشات سم شناسی
6-تولید واکسن های ویروسی
7-مطالعه فعالیت های داخل سلولی از قبیل تکثیر دی ان ای و سنتز آر ان ای ، سنتز پروتئین ها و جزئیات مربوط به متابولسیم
8-مطالعه برهم کنش سلول ها
9-مطالعه محصولات تهیه شده توسط سلول ها
محاسن کشت سلولی:
1-تولید مقادیر متنابهی سلول همسان و یک دست
2-بررسی تاثیر دارو ها ، مواد شیمیایی و امواج بر روی سلولها بدون نیاز به موجود زنده باعث کاهش مخاطرات تحقیق برای موجودات زنده شده و هزینه استفاده از حیوانات آزمایشگاهی را کاهش می دهد.
ضمنا باعث احترام به قوانین و اصول اخلاق پزشکی می گردد.
3-امکان فریز کردن سلول ها و ذوب مجدد آنها مشکل پیر شدن حیوانات ، تاثیر هموستاز طبیعی حیوان و استرس ناشی از آزمایشات در یک امر تحقیقاتی را مرتفع می نماید.
4-با کنترل شرایط فیزیکی و شیمیایی محیط زندگی سلول ها همجون اسیدیته ، حرارت ، فشار اسمزی و فشار گازهایی نظیر اکسیژن و دی اکسید کربن ،استاندار نمودن آزمون های آزمایشگاهی نسبت به آزمون روی موجودات زنده ساده تر و عملی تراست.
5-امکان تولید آنتی بادی های مونوکلونال با توجه به اینکه در حیوانات تنها امکان تولید آنتی بادی های پلی کلونال وجود دارد.
کشت سلول بنیادی:
جنین ۳ تا ۵ روزه را بلاستوسیست می نامند. یک بلاستوسیست توده ای مشکل از ۱۰۰ سلول و یا بیشتر است. سلولهای بنیادی سلولهای درونی بلاستوسیست هستند که در نهایت به هر سلول، بافت و اندام درون بدن تبدیل می شوند.
رشد سلول های بنیادی در محیط آزمایشگاه را اصطلاحا کشت سلولی می نامند.در واقع جدا کردن سلول های بنیادی جنینی از طریق انتقال سطح داخلی بلاستوسیست به یک ظرف کشت آزمایشگاهی پلاستیکی که شامل یک بستر تغذیه ای به نام محیط کشت می باشد انجام می گیرد. تقسیم و ازدیاد سلول ها بر روی سطح این ظرف انجام می گیرد. سطح داخلی این ظرف معمولاً به وسیله سلول های پوست جنین موش پوشیده شده است. این سلول ها قادر به تقسیم شدن نیستند. به این لایه پوشاننده سلولی در اصطلاح لایه تغذیه ای (feeder layer) گفته می شود. دلیل استفاده از این سلول ها فراهم آوردن یک سطح طبیعی به منظور چسپیدن سلول های بنیادی به آن و عدم جداشدنشان است. در ضمن سلول های این لایه مواد مغذی را به داخل محیط کشت رها می کنند.
ویژگی های سلول بنیادی:
توان نوسازی : سلول های بنیادی سلول های نامتمایزی هستند که توانایی تکثیر نامحدود خود را دارند و در حالت نامتمایز باقی بمانند.
پرتوانی : سلول های بنیادی قادر به ایجاد هر نوع سلولی در بدن هستند. آنها می توانند تحت تأثیر فاکتورهای رشد مختلف در محیط کشت به سلول هایی با عملکردهای اختصاصی مانند سلول های ماهیچه ای قلب یا سلول های تولیدکننده انسولین در پانکراس و... تبدیل شوند.
انواع سلول های بنیادی:
سلول های بنیادی جنینی : این سلول ها از جنین های ۴ یا ۵ روزه که از تخم های آزمایشگاهی بارور می شوند به دست می آیند و در محیط آزمایشگاهی در محیط کشت های اختصاصی رشد داده می شوند.
سلول های بنیادی بالغین : سلول های بنیادی بالغین، سلول های نامتمایزی هستند که در بین سلول های تمایز یافته بافت ها و اندام های بدن یافت می شوند و توانایی نوسازی و تمایز به انواع سلول های اختصاصی اصلی بافت یا اندام را دارند. نقش های اولیه این سلول ها در یک ارگان زنده شامل حمایت کردن و تعمیر بافت هایی است که از آنها به دست می آیند.
سلول های بنیادی خون بند ناف : خون بند ناف خونی است که پس از تولد در بند ناف و جفت باقی می ماند و همراه آن به دور انداخته می شود. این خون علاوه بر سلول های خونی منبعی غنی از سلول های بنیادی خون ساز است. سلول های بنیادی خون ساز می توانند با جایگزین شدن در مغز استخوان فرد بیمار، تامین کننده سلول های خونی جدید باشند. ویژگی مهم سلول های خونی بند ناف عدم تکامل سلول های خونی از جمله لنفوسیت های آن است که در نتیجه احتمال رد پیوندهای انجام شده با این سلول ها در مقایسه با پیوندهای مغز استخوان بسیار کمتر خواهد بود. مطالعات آزمایشگاهی نشان داده اند که سلول های بنیادی خونساز توانایی تمایز به سایر سلول ها را نیز دارند که می توانند افق جدیدی را برای درمان بیماری ها در آینده ای نه چندان دور ترسیم کنند.
کاربرد سلول های بنیادی:
بیماران قلبی : توصیه می شود برای افرادی که در مراحل وخیم بیماری قلبی بوده و در انتظار دریافت قلب پیوندی به سر می برند، در کنار تجویز داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی، از روش پیوند سلول های بندناف به عنوان یک روش کمکی استفاده کرد. بر این اساس، این ایده در دنیا مطرح شده است که نمونه
بیماران کبدی : در حال حاضر اگر بیماری دچارسرطان کبد باشد، جراح مجبور است برای جلوگیری از انتشار سرطان به بخش های دیگر بدن، بخش سرطانی کبد را نابود کند. برای این منظور معمولاً طی دو عمل جراحی هم زمان، خون ناحیه سرطانی کبد را قطع می کنند تا بافت آن را بازسازی کنند. شبیه سازی انسان مساله دیگر نیز مورد اختلاف شبیه سازی انسان است.
درمان ریزش مو
درمان قرنیه
تجهیزات اصلی کشت سلولی:
برخی تجهیزات و تکنیک های خاص جهت نگهداری کشت های سلولی مورد نیاز است. در واقع داشتن این امکانات بیشتر به معنای انجام هر چه بهتر فرآیند کشت سلول است.
محیط کار استریل
وسایل انکوباسیون
یخچال و فریزز (20 - )
میکروسکوپ
ظروف کشت
نیتروژن مایع / فریزر (70 - )
استریلیزاسیون فیلتری
امکانات شمارش سلولی
محیط کار استریل:
برای انجام کارهای مربوط به کشت سلول باید تا جایی که امکان دارد یک اتاق جداگانه در نظر گرفته شود. این اتاق باید عاری از هر گونه شلوغی بوده و در صورت امکان از یک تهویه هوای فیلتر شده در محیط کار برخوردار باشد. بافت اولیه حیوانی و میکروارگانیسم ها نباید در نزدیکی آزمایشگاه کشت سلول کشت شوند و باید یک آزمایشگاه جداگانه و اختصاصی برای کار کشت سلول به صورت استریل طراحی شود. پوشش های مخصوص آزمایشگاه کشت سلول باید در ورودی آزمایشگاه پوشیده شده و لباسی که از این محیط خارج می گردد نباید مجدداً وارد آزمایشگاه شود. در صورت نیاز به استریلیتی شدید یک هود لامینار جهت حفظ بهتر از شرایط استریل پیشنهاد می گردد. در صورت استفاده از یک ماده شیمیایی خطرناک باید از هود های ورتیکال یا عمودی استفاده گردد. به هر حال برای کشت های اولیه و در حالی که هیچ گونه هود لامینار یا اتاق استریل در دسترس نیست باید یک فضای استریل جهت انجام کار در نظر گرفت. اگر شیوه های سترونی یا استریلیزاسیون به درستی رعایت گردد و نظافت و نظم محیط حفظ شود، می توان تا حدی از محیط کار استریل آسوده خاطر بود.
وسایل انکوباسیون :
علاوه بر فیلتر های هوا و هود لامینار و میزهای کاری که تمیز کردنشان به راحتی صورت می گیرد، آزمایشگاه کشت سلول به یک انکوباتور برای نگهداری سلول ها در دمای 30 تا 40 درجه سانتیگراد هم نیاز خواهد داشت. دمای انکوباسیون به نوع سلول های کشت شده بستگی دارد. سلول های حشرات در دمای حدود 30 درجه بهترین رشد خود را دارند، در حالی که سلول های پستانداران به دمای حدود 37 درجه سانتیگراد نیاز دارند. استفاده از انکوباتورهایی که برای فراهم کردن CO2 از یک منبع اصلی یا سیلندر گاز استفاده می کنند ضروری به نظر می رسد، چرا که هوای درون انکوباتور باید همیشه بین 2 الی 5% CO2 داشته باشد.به طور کلی، لاین های سلولی بسیاری قادرند در اتمسفری حاوی 95% هوا و 5% CO2 و با رطوبت نسبی 99% قابلیت زنده ماندن خود را حفظ نمایند. غلظت CO2 باید در تعادل با کربنات سدیم محیط کشت باشد. محیط کشت های مختلف ظرفیت بافری متفاوتی دارند. در صورتی که یک انکوباتور مجهز به CO2 در دسترس نباشد به طور موقت می توان کشت ها را در یک فلاسک غیر قابل نفوذ حفظ نمود به این شکل که می بایست پس از گازدهی با CO2 فلاسک ها را به کمک نوار پارافیلم به خوبی مهر و موم نمایید.
میکروسکوپ :
از آنجا که کشت در فلاسک ها یا پلیت ها انجام می گیرد، یک میکروسکوپ نوری معکوس مورد نیاز خواهد بود. تشخیص تغییرات مورفولوژیکی در هر کشت بسیار حیاتی است چرا که این می تواند اولین نشانه ایجاد فساد در یک کشت باشد. یک میکروسکوپ نوری بسیار ساده با بزرگنمایی 100× برای کار روزمره شمارش سلولی کافی خواهد بود، هر چند میکروسکوپی با کیفیت بهتر برای آنالیز های کروموزومی یا کارهای رادیوگرافی خودکار مورد نیاز می باشد.میکروسکوپ معکوس همچنین برای بررسی فلاسک ها و پلیت های چند خانه از قسمت زیری هر ظرف به کار می رود. هر دو نوع میکروسکوپ باید مجهز به لنز های 10× و 20× بوده و برای میکروسکوپ های معمولی لنز های 40× 100× نیز کاربرد دارند. تجهیزات اضافی از جمله دوربین، دوربین ویدئویی CCD، آداپتور و ملزومات دیگر و امکانات UV نیز برای اهداف دیگر مورد نیاز هستند.
ظروف کشت:
ظروف یکبار مصرف پلاستیکی جهت انجام کشت انواع مختلفی دارند، اما معمول ترین آن ها ظروفی از جنس پلی استایرن می باشد. اگز چه تمام ظروف پلاستیکی یکبار مصرف برای کشت سلول باید به اندازه کافی رشد سلولی را فراهم آورند، اما حصول اطمینان از اینکه کشت در یک ظرف جدید هم قادر به رشد است یا خیر ضروری به نظر می رسد. آزمایشاتی که در این راستا صورت می گیرند، شامل منحنی های رشد و زمان رسیدن به یک لایه یکنواخت سلولی می باشد.
سلول ها می توانند در پتری دیش ها یا فلاسک هایی نگهداری شوند که مجهز به یک سری امکاناتند، از جمله اینکه می توان فلاسک ها را با CO2 گازدهی کرده و سپس آنها را محکم بسته ( غیر قابل نفوذ)، به طوریکه نیاز به استفاده از انکوباتور CO2 مرتفع گردد. این حالت خصوصاً زمانیکه انکوباتور به خوبی کار نمی کند مفید خواهد بود.
نیتروژن مایع / فریزر:
همواره چه برای لاین های سلولی که مکرراً تکثیر می شوند و چه لاین هایی که در نهایت از بین می روند، نمونه های از کشت جهت ذخیره سازی باید فریز شوند. این عمل به منظور ممانعت از جهش سلولی و محافظت از لاین سلولی در مقابل آلودگی و دیگر اتفاقات ناگوار صورت می پذیرد.
فرآیند فریز کردن سلول ها عموماً برای تمامی انواع سلولی صورت می گیرد. سلول ها باید در فاز تصاعدی رشد با یک نگهدارنده مناسب که معمولاً دای متیل سولفوکسید DMSO است فریز شوند. سلول ها معمولا ابتدا چند ساعت در 20- درجه قرار داده می شوند و سپس در نیتروژن مایع 196- درجه فرو برده می شوند ( در ویال های کوچک درب بسته ) یا اینکه در فاز گازی که در قسمت بالای مایع قرار دارد نگهداری می شوند. مواردی از تخریب و مرگ سلولی در 70- درجه مشاهده شده است، بنابراین اولیت استفاده از نیتروژن مایع است. ویال ها را می توان در یک جعبه پلی استایرنی با دیواره های 1 اینچی فریز نمود.
استریلیزاسیون فیلتری :
**محیط هایی که قابلیت اتوکلاو ندارند باید به واسطه عبور از یک فیلتر غشایی با قطر منافذ 22/0 استریل شوند. این فیلتر ها در اندازه ها مختلف به منظور فیلتراسیون طیف وسیعی از مواد با حجم های مختلف طراحی شده اند. این فیلتر ها می تواند به صورت یک بار مصرف و یا به صورت فیلتر هایی با قابلیت اتوکلاو همراه با یک نگهدارنده مناسب خریداری شوند. محیط های کشت، آنزیم ها، هورمون ها، کوفاکتور ها و بافرهای بیکربنات نمونه ای از این مواد غیر قابل اتوکلاو هستند.**
امکانات شمارش سلولی :
معمولترین وسیله مورد استفاده جهت انجام شمارش سلولی، لام نئوبار هموسایتومتر است که اساساً برای شمارش سلول های خونی طراحی شده است. این لام ضخیم از یک سری خطوط عمودی و افقی به صورت مشبک تشکیل شده که میانگین تعداد سلول ها در 4 خانه که خود از 16 خانه کوچکتر تشکیل یافته اند شمارش می گردد. سوسپانسیون سلولی پس از پیپتینگ مناسب جهت جدا شدن کامل سلول های چسبیده به هم در زیر لامل بر روی این لام لود می شود. پیپتینگ مناسب سوسپانسیون سلولی قبل از لود کردن بسیار اهمیت دارد، این کار به منظور دقت بیشتر و شکستن توده های سلولی به هم چسبیده که کار شمارش را با سختی مواجه می کند صورت می گیرد. تعداد سلو های شمارش شده در این خانه ها در 104 نشان دهنده میزان سلول ها در هر میلیمتر مکعب از سوسپانسیون است.
پاورپوینت کشت سلولی


پاورپوینت بیوشیمی


کاربرد کشت سلولی


انواع کشت سلولی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت بیوشیمی گیاهی و جانوری - پی اس دی فایل

پاورپوینت بیوشیمی گیاهی و جانوری. شناسه محصول: 1004050. موجود ... سلول گیاهی
آزمایشگاه بنیادی این کارخانه شگرف ترکیبات آلی است. مهم آن است که تعیین شود ...

ترجمه مقاله اثرات نوع سلول و محیط های کشت روی ترشح اینترلوکین

6 مارس 2019 ... ترجمه مقاله اثرات نوع سلول و محیط های کشت روی ترشح اینترلوکین: ... کشت
میتواند رویکرد مشابهی را برای مطالعه مکانیزم های بیوشیمیایی مواد سمی داشته باشد
. ... پاورپوینت بررسی عملیات معدن کاری و اثرات آن بر روی محیط زیست.

پاور پوینت کشت بافت دیفین باخیا | - دانلود مقاله

29 آگوست 2014 ... کشت سلول و بافت گیاهی که با عنوانهای کشت این ویترو و یا کشت استریل نیز
مطرح ... ۳- تکثیر و تولید تعداد زیادی از کلون های با ژنتیک معین.

اثر تنش خشکی بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان در دو رقم حساس و ...

... در دو رقم حساس و متحمل کلزا (Brassica napus) در کشت سوسپانسیون سلولی ...
بیوشیمی. عنوان مقاله [English]. Effect of Drought Stress on Antioxidant Activity in ...

تکننیک های آزمایشگاهی بیوشیمیایی و زیست شناسی – کشت سلولی ...

تکننیک های آزمایشگاهی بیوشیمیایی و زیست شناسی – کشت سلولی برای ...
پاورپوینت 1000 واژه پرکاربرد درانگلیسی 80 اسلاید در دسته بندی عمومی و آزاد
بازدید ...

کشت یاخته - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سلول‌ها در یک انکوباتور سلولی با دما و مخلوط گازی مناسب ... شرایط کشت برای هر
نوع سلول متفاوت است.

زیست شناسی سلولی و مولکولی

زیست شناسی سلولی و مولکولی - مطالب و ویدئو ها و کتاب و گذارش کار آزمایشگاه و .
... بیوشیمی کروماتین ... دانلود کتاب کشت سلول های جانوری به زبان انگلیسی.

روش های رنگ آمیزی کپسول باکتری ها - میکروبیولوژی

بیوشیمی. پاورپوینت. نرم افزار علمی. دیکشنری علمی. شیمی آلی. زیست گیاهی ....
برچسب ها : انواع کشت سلولی,پاورپوینت انواع کشت سلولی,انواع کشت سلولی ppt ...

کشت سلول حیوانی

در کشت بافت حیوانات، سلول و یا بافت از بدن حیوانات خارج شده و در یک. محیط کشت
مناسب رشد ... تحقیق روی فیزیولوژی یا بیوشیمی طبیعی سلول. برای آزمایش مواد ...

روشهای بیوشیمی مطالعة سلول – version پروژه

با كمك روشهای سیتوشیمی می‌توان ساختمانهای شیمیایی اجزاء سلول را در وضعیت ... و
کاشت,دان,دانلود پاورپوینت ماشینهای خاکورزی و کاشت,ردیفکارها,روشهای مختلف ...

تنوع فیلوژنتیکی باکتریهای قابل کشت دریاچه بزنگان و نقش ...

بررسی فنوتیپی و ویژگیهای بیوشیمیایی: بررسی ویژگیهای جدایه های به دست آمده
مانند فرم و اندازه کلنی، مورفولوژی سلول و تولید رنگدانه با کشت مجدد هر یک از آنها ...

دانلود مقالات ISI کشت سلول: 2675 مقاله isi انگلیسی + ترجمه فارسی

دانلود مقالات isi انگلیسی درباره کشت سلول با ترجمه فارسی - مقالات الزویر ساینس
... روش های بیوشیمیایی و متابولیکی برای افزایش تولید پروتئین های درمانی در ...

اثرات استفاده از کودهای شیمیایی همراه با محیط کشت گیلارد (f/2) بر ...

مواد و روش: بر این اساس، جلبک هماتوکوکوس با تراکم104* 25/4 سلول بر میلی لیتر
... با محیط کشت گیلارد (f/2) بر رشد، ترکیبات بیوشیمیایی، پروفایل اسیدهای ...

Genetically Modified Organisms - Cenesta

19 نوامبر 2015 ... روش های کنونی مورد استفاده در مهندسی ژنتیک به همراه فرایند های کشت .... سلولی روده،
اختلال در روده ها،تغییرات در بیوشیمی خون و فلور باکتری روده و ...

تکننیک های آزمایشگاهی بیوشیمیایی و زیست شناسی کشت سلولی ...

تکننیک های آزمایشگاهی بیوشیمیایی و زیست شناسی کشت سلولی برای ... نام
اصلی کتاب: Laboratoty Techniques in Biochem and Biol -Cell Culture for ...

بایگانی‌ها پاورپوینت فلوسایتومتری | زیست فناوری - بیوتکنولوژی

کارگاه آموزشی مبانی کاربرد مهندسی ژنتیک با هدف بیان پروتئین های نو ترکیب در
... بیولوژی · کارگاه آموزشی و تخصصی کشت سلول · کارگاه Western Blot & SDS-
PAGE ... ابداع نسلی جدید از روش‌های طبقه بندی سلول بالغ بر پنجاه سال است که ...

پاورپوینت بیوشیمی هورمون | 2200

21 فوریه 2019 ... دانلود پاورپوینت بیوشیمی هورمون، در قالب ppt و در 102 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:
فهرست مطالب: هورمون سلول هدف هورمون نواحی عملکردی گیرنده های ...

تکننیک های آزمایشگاهی بیوشیمیایی و زیست شناسی – کشت سلولی ...

تکننیک های آزمایشگاهی بیوشیمیایی و زیست شناسی – کشت سلولی برای ...
پاورپوینت 1000 واژه پرکاربرد درانگلیسی 80 اسلاید در دسته بندی عمومی و آزاد
بازدید ...

آزمايش خمش تير (پاورپوينت و ورد) – مقاله ویژه

پاورپوینت کشت سلولی , پاورپوینت بیوشیمی , کاربرد کشت سلولی , انواع کشت
سلولی کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل پاورپوینت کشت سلولی - بیوشیمی ...

تکننیک های آزمایشگاهی بیوشیمیایی و زیست شناسی کشت سلولی ...

تکننیک های آزمایشگاهی بیوشیمیایی و زیست شناسی کشت سلولی برای ... نام
اصلی کتاب: Laboratoty Techniques in Biochem and Biol -Cell Culture for ...

تکننیک های آزمایشگاهی بیوشیمیایی و زیست شناسی کشت سلولی ...

دانلود ... نام اصلی کتاب: Laboratoty Techniques in Biochem and Biol -Cell Culture
for Biochemists نوسینده: Pier Giorgio Righetti تعداد صفحات: 383 فرمت: zip pdf ...

فایل word کشت پروتوپلاست گیاهی, سلول گیاهی, بافت و کشت اندام ...

16 نوامبر 2018 ... موجودیت پیدا کردن روشهای کشت بافت و سلول را می توان به پیشرفتهای ... در حال
حاضر کشت بافت به عنوان پیش نیاز مهندسی ژنتیک از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
... فایل word پاورپوینت تجزیه تحلیل خانه فامیلی در تهران | WORD.

سلول های بنیادی - پاورپوینت

تعداد اسلایدهای پاورپوينت: 29 اسلاید سلول بنیادی یا بُن‌یاخته، ياخته هاي اولیه‌ای
هستند که توانایی تبدیل و تمايز به انواع مختلف سلول‌های دیگر را دارند و از آنها ...

پاورپوینت کشت سلولی - بیوشیمی - مرجع آموزشی رشته مدیریت

پاورپوینت کشت سلولی , پاورپوینت بیوشیمی , کاربرد کشت سلولی , انواع کشت
سلولی.

بررسی ارزش تشخیصی روش های بیوشیمیایی (ADA و IFN-γ) و ...

لینک دانلود رایگان بررسی ارزش تشخیصی روش های بیوشیمیایی (ADA و IFN-γ) ...
سلولی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس 51-3 بیماری زایی 61-3-1 فاکتور طنابی 71-
4 ... 20شکل 1-11 کلونی های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس بر روی محیط کشت لوون
...

لینک خرید فایل پاورپوینت بررسی متابولیسم (مقدمه‌ای بر بیوشیمی ...

کلمات کلیدی:دانلود پاورپوینت متابولیسم (مقدمه‌ای بر بیوشیمی),پاورپوینت
متابولیسم ... •سنتز و تجزیه مولكولهای زیستی مورد نیاز برای عملكردهای خاص سلولی
، مانند ... پاورپوینت بررسی کشت جنین:دانلود پاورپوینت کشت جنین,پاورپوینت
کشت ...

وبلاگ فیزیولــــوژی - کشت سلول Cell Culture

25 ژانويه 2014 ... وبلاگ فیزیولــــوژی - کشت سلول Cell Culture - وبلاگ دانشجویی-علمی فیزیولوژی.

در افراد سیگاری چه بیماری هایی شایع تر است علوم هفتم - بی ال بلاگ

4 روز پیش ... دلیل انتخاب هرهاده را بنویسید؟ , پاورپوینت درس علوم هفتم فصل چهارم , پاورپوینت
.... کاشت ایمپلنت بهترین روش برای زندگی افراد مبتلا به ای دی می باشد. ....
بيماري‌ها واگیر و اختلالات ایمنی آسیب شناسی ژنتیک و سلول‌های بنیادی.

در افراد سیگاری چه بیماری هایی شایع تر است علوم هفتم - بی ال بلاگ

4 روز پیش ... دلیل انتخاب هرهاده را بنویسید؟ , پاورپوینت درس علوم هفتم فصل چهارم , پاورپوینت
.... کاشت ایمپلنت بهترین روش برای زندگی افراد مبتلا به ای دی می باشد. ....
بيماري‌ها واگیر و اختلالات ایمنی آسیب شناسی ژنتیک و سلول‌های بنیادی.

کشت پروتوپلاست گیاهی، سلول گیاهی، بافت و کشت اندام گیاهی ...

تكنیك كشت بافت و سلول گیاهی در شرایط In Vitro ازجمله فنون بیوتكنولوژی است كه
كاربرد آن به ... در همین سال انتخاب موتانهای بیوشیمیایی در شرایط آزمایشگاهی صورت
گرفت. .... پاورپوینت پياده سازی مهندسی مجدد و دلايل موفقيت و شکست پروژه ها.

دانلود مقاله کامل درباره مالیات بر درآمد اجاره املاک

nhkg,nطرح هادی شیرین اب

پاورپوینت درس یازدهم دین و زندگی پایه دهم فضیلت آراستگی

پاورپوینت سوادوفرهنگ آماری

دانلود دستورالعمل ايمني در نصب اسكلت فلزي